Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen johtamiskorkeakoulussa

Johtamiskorkeakoulu on sitoutunut korkealaatuiseen opetukseen ja pitkäjänteiseen opetuksen suunnitteluun. Opetusta kehitetään tutkinto-ohjelmissa jatkuvana prosessina, johon osallistuvat sekä henkilökunta että opiskelijat. Koulutuksen kehitystyö koostuu seuraavista osista:

-          opetuksen suunnittelu
-          opintojen ohjaus

Opetuksen kehittämisessä keskeisenä apuvälineenä on opetuksesta kerättävä palaute, josta saatavaa tietoa opetuksen vahvuuksista ja kehittämiskohteista käytetään hyödyksi kaikissa opetussuunnittelun vaiheissa. Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen on myös tärkeä osa opetuksen laadunvarmistusta. Opetuksesta kerätään palautetta opetukseen osallistuneilta opiskelijoilta opintojaksokohtaisesti (ns. kurssipalaute) ja lukuvuosikohtaisena palautteena.

Kurssipalautetta kerätään jokaisesta tutkinto-ohjelman opintojaksosta (myös harjoittelusta). Palautteen keräämisestä vastaa opintojakson vastuuopettaja. Palautteen kerääminen on merkityksellistä opettajalle ja opiskelijalle. Palautteen tavoitteena on arvioida sitä, miten opintojaksolla annettu opetus on edistänyt opiskelijan oppimista, kuinka opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet on saavutettu ja miten opiskelija on edesauttanut omaa oppimistaan. Palautteen perusteella opettaja kehittää opintojaksoa opiskelijan oppimista edistävillä tavoilla.

Lukuvuosipalautetta kerätään ensisijaisesti päättymässä olevan lukuvuoden opetuksesta kokonaisuutena, ei enää yksittäisistä kursseista. Opiskelijoita pyydetään kertomaan palautteessa näkemyksensä opetussuunnitelmasta, opetusohjelmasta, opintojen etenemiseen liittyvistä kysymyksistä, käytetyistä opetusmateriaaleista ja niiden saatavuudesta, opetusmenetelmistä sekä yleisesti opetuksen laadusta. Palautetta pyydetään opetuksen lisäksi opintojen ohjauksesta. Vuosittain kerättävä lukuvuosipalaute mahdollistaa opetuksen ja ohjauksen pitkäjänteisen kehittämisen. Lukuvuosipalautteen keräämisestä vastaavat ainejärjestöt.