Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Kaikkien tutkinto-opiskelijoiden on ilmoittauduttava yliopistoon lukuvuosittain. Lukuvuoden 2018-2019 ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan ilman palautusprosessia.

Mikäli ilmoittautumista läsnä tai poissa olevaksi ei ole tehty ajoissa, opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ja sitä on anottava takaisin kirjallisesti. (Yliopistolaki 2009/558, §43). Toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

  1. Täytä hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi Lomakkeet-sivulta kohdasta Opiskeluoikeus. Lomakkeen saa myös opintotoimistosta .
    • Mikäli ilmoittautuminen on jäänyt väliin alle vuosi sitten (eli olet ollut kirjoilla vielä edellisenä lukuvuonna), ei lomakkeessa pyydettyjä liitteitä tarvitse toimittaa. Jatko-opiskelijan pitää ottaa yhteyttä tiedekuntaan aina ennen hakemuksen jättämistä.
    • Jos olet uusi opiskelija ja olet menettänyt opinto-oikeutesi sen seurauksena, että olet ilmoittautunut poissa olevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi mutta jättänyt poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit toimittamatta määräaikaan mennessä, sinun ei tarvitse toimittaa hakemuksesi liitteiksi valmistumissuunnitelmaa tai opintosuoritusotetta.
  2. Palauta lomake opintotoimistoon. Sähköposti: opintotoimisto.tau@tuni.fi. Postiosoite: Opintotoimisto, 33014 Tampereen yliopisto. Käyntiosoite: Kalevantie 4, huone A121.
  3. Jos tarvitset opintojen loppuun saattamiseksi myös lisäaikaa, täytä lisäajan hakemuslomake liitteineen Lomakkeet-sivulta kohdasta Opiskeluoikeus.
  4. Päätös opiskeluoikeuden palauttamisesta tulee sinulle postitse tai ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
  5. Ilmoittaudu ohjeiden mukaan. Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu (tohtoriopiskelijoille vapaaehtoinen) sekä uudelleenkirjaamismaksu (35€) päätöksen mukana tulleiden maksuohjeiden mukaisesti.
  6. Mikäli peruspalvelutunnuksesi on sulkeutunut, se ei aktivoidu automaattisesti uudestaan. Kun läsnäolosi on kirjattu, voit seuraavasta päivästä lukien käyttöönottaa peruspalvelutunnuksesi osoitteessa salasana.uta.fi.  Peruspalvelutunnuksen käyttöönottoon saat tarvittaessa ohjeet myös IT-helpdeskistä.