Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Johtamiskorkeakoulussa tenttiminen

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Johtamiskorkeakoulussa on siirrytty miltei pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa on kuitenkin edelleen käytössä myös yleiset tenttipäivät, jotka löytyvät opetusohjelmasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Selene Oittiselle.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Johtamiskorkeakoulussa on siirrytty miltei pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on kuitenkin edelleen käytössä myös yleiset tenttipäivät, jotka löytyvät opetusohjelmasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Selene Oittiselle.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Suurin osa politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opintojaksoista on suoritettavissa itsenäisesti joko tenttimällä (sähköiset tentit) tai sopimalla vastuuopettajan kanssa vaihtoehtoinen suoritustapa (esim. essee). Tentittävien opintojaksojen tiedot ja tentaattorilistan näet alla, ja vastuuopettajien tiedot sivulla 'Johtamiskorkeakoulun vastuuopettajat'.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa käytetään ainoastaan sähköistä tenttijärjestelmää (Tenttis). Yleisiä tenttipäiviä ei ole käytössä.

Opintojaksokohtaiset vaatimukset ja tenttikirjallisuus löytyvät opinto-oppaasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut: opintosihteeri Johanna Tuomikoski.

Yleisten kirjallisten kuulustelujen vastaanottajat

Perusopinnot

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi: Pinja Lehtonen
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi: Erika Säynässalo
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat: Jarmo Rinne
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit: Mikko Räkköläinen

Aineopinnot

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä: Eero Palmujoki
POLKVA20 EU:n ulkosuhteet: Pami Aalto
POLKVA30 Maailmanpolitiikka: POLKVA31/32: Hiski Haukkala, POLKVA33: Mikko Räkköläinen
POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus: Tarja Seppä

Valtio-opin opintosuunta

POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko: Tapio Raunio
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus: Tapio Raunio
POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit: Kaisa Herne
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät: Sami Borg
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen: Sami Borg
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka: Kaisa Herne
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan: Mikko Lahtinen
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot: Mikko Lahtinen

Syventävät opinnot

Kansainvälinen politiikka

POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria: Hiski Haukkala
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi: Hannes Peltonen
POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus: Hannes Peltonen
POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus: Hiski Haukkala
POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus: Pami Aalto
POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus: Juha Vuori

Valtio-oppi

POLVOS10 Valtio-opin teoriat: Kaisa Herne
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät: Kaisa Herne
POLVOS22 Euroopan unioni: Tapio Raunio
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen: Sami Borg
POLVOS24 Poliittinen filosofia: Mikko Lahtinen
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka: Kaisa Herne
POLVOS26 Poliittiset prosessit: Ilkka Ruostetsaari
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät: Kaisa Herne
POLVOS28 Puolueet ja vaalit: Sami Borg
POLVOS31 Käsiteanalyysi ja filosofiset tutkimusmenetelmät: Herne, Raunio, Ruostetsaari
POLVOS32 Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset: Herne, Raunio, Ruostetsaari
POLVOS33 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Herne, Raunio, Ruostetsaari
POLVOS34 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät: Herne, Raunio, Ruostetsaari

Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemamoduulit

POLYEP11 Suomen energiapolitiikka: Ilkka Ruostetsaari
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen: Ilkka Ruostetsaari