Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma (ns. sivugradu)

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluvassa tutkielmassa noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä seuraavin poikkeuksin:

  • Valinnaisten opintojen tutkielmaan ei liity harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä.
  • Valinnaisten opintojen tutkielma jätetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa (pdf) suoraan tiedekuntaan tiedekunnan ohjeiden mukaan (ei NettiOpsun kautta). Tiedekunta huolehtii hyväksytyn tutkielman lähettämisestä kirjastoon julkaisua ja arkistointia varten. Kirjasto kysyy opiskelijalta julkaisuluvan.
  • Valinnaisten opintojen tutkielman tarkastaa yksi tai kaksi tiedekunnan dekaanin määräämää tarkastajaa.

Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä. Tämä tarkoittaa, muun muassa että:

  • Valinnaisten opintojen tutkielma tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman avulla ennen tutkielman jättämistä varsinaiseen arviointiprosessiin.
  • Valinnaisten opintojen tutkielman hyväksyy dekaani.
  • Hyväksytty valinnaisten opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.
  • Julkaisuluvan saanut hyväksytty valinnaisten opintojen tutkielma julkaistaan kirjaston kokoelmassa ”Pro gradut ja valinnaisten opintojen tutkielmat”.