Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan opiskelu- ja työskentely-ympäristöä, jossa kaikki voivat toimia ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti.

Saavutettavuuden edistäminen Tampereen yliopistossa perustuu mm. yhdenvertaisuuslakiin.

Opintojen osalta saavutettavuutta edistävät esimerkiksi opintojaksoille mahdollisesti määritellyt erilaiset suoritusvaihtoehdot, joista opiskelija voi valita opiskelutyyliinsä tai elämäntilanteeseensa sopivimman. Jos opiskelijalla on oppimisen vaikeuksia tai esimerkiksi jokin opiskeluun vaikuttava sairaus tai vamma, hänelle voidaan myöntää opintojen sujuvan etenemisen tukemiseksi myös opiskelun erityisjärjestelyjä.

Näin hoidat erityisjärjestelyasiasi

Ennen erityisjärjestelyiden hakemista arvioi erityisjärjestelytarvettasi tutustumalla:

Hakiessasi erityisjärjestelyehdotusta

  • ota yhteyttä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi ja sovi tapaamisaika,
  • tapaamisessa keskustellaan opiskelutilanteestasi ja suunnitelmistasi sekä kirjoitetaan erityisjärjestelyehdotus opintojen saavutettavuuden tueksi. Otathan terveyttä koskevista pulmista kertovan asiantuntijalausunnon mukaan keskusteluun.

Tarvitessasi erityisjärjestelyjä opintojaksolla

  • ota yhteyttä opettajaan riittävän ajoissa, mielellään jo ennen opintojakson alkua tai viimeistään sen alkaessa,
  • sovi erityisjärjestelyistä opettajan kanssa,
  • ilmoita sovituista tentin erityisjärjestelyistä erikseen tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Erityisjärjestelyehdotuksen voimassaolo Tampereen yliopistossa 1.1.2019 jälkeen

  • Kaikki erityisjärjestelyehdotukset, jotka ovat voimassa Tampereen yliopistossa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa ovat sellaisenaan voimassa myös uudessa Tampereen yliopistossa.
  • Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat, joille on myönnetty ns. tukipalveluseteli opintojen erityisjärjestelyjä varten, ottavat yhteyttä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi mikäli tarvitsevat erityisjärjestelyjä yliopisto-opinnoissaan.

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyt

Lisätietoja erityisjärjestelyjen hakemisesta valintakoetta varten löytyy Opiskelijaksi-sivuilta.

Yliopiston tilat

Yliopiston tilojen saavutettavuudesta kerrotaan tilapalveluiden sivuilla. Yliopiston kirjaston esteettömyydestä voi puolestaan lukea lisää kirjaston sivuilta.

Yhteystiedot

Erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä osoitteeseen  opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi

Linkit

Lisätietoa saavutettavuudesta