Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa

PALAUTEJÄRJESTELMÄ

Terveystieteisiin on nimetty palautetyöryhmä, jossa on opettajajäsenien lisäksi myös opiskelijajäseniä. Ryhmä edustaa sekä perus- että jatkokoulutusta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran lukukaudessa.

Palautetyöryhmä on laatinut suunnitelman perustutkintokoulutuksen palautteen keräämisestä terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa. Suunnitelman mukaan opettaja kerää kurssipalautteen suullisesti. Kyselylomakkeella palautetta kerätään suuremmista kokonaisuuksista esimerkiksi perus- ja aineopintokokonaisuuksista, kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Lisäksi on perustettu sähköinen "palautelaatikko", johon opiskelijat voivat antaa opiskeluun liittyvää palautetta milloin ja mistä tahansa. Työryhmä varmistaa, että valtakunnallisten ja yliopistotason kyselyiden kanssa ei tule päällekkäisyyttä. Palautetyöryhmä käsittelee saadun palautteen ja tekee esityksen siitä aiheutuvista kehittämistoimenpiteistä, joita käsitellään opetussuunnitelmatoimikunnan kokouksissa sekä terveystieteiden opetuksen kehittämisseminaareissa.

 

Palautetyöryhmän jäseniksi on nimetty:

Yliopistonlehtori Anne Konu, pj.

Yliopistonlehtori Tarja Kinnunen

Tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt

Tutkija Olli Kurkela

Terveystieteiden opiskelijat Jasmin Airinen (kansanterveystiede) ja Mia Hagqvist (hoitotiede)

Yliopisto-opettaja Mira Palonen, siht.

 

Palautteista ja niiden käsittelystä viestitään opiskelijan työpöydän kautta.

Linkki palautelomakkeeseen (perustutkinto-opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat)