Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Itseopiskelumateriaali

Alle on koottu linkkejä tietolähteisiin ja työvälineisiin, joita voit käyttää halutessasi kehittää opiskelutaitojasi tai pohtiessasi työelämäkysymyksiä.

Opintojen tueksi

Opiskelijana ja oppijana kehittyminen

Kirjoittajana ja viestijänä kehittyminen

Hyvinvoinnista huolehtiminen

Tehtäviä tulevaisuuden pohdinnan tukena

  • Valttiura -tunnista mahdollisuutesi. Työkirja opiskelijoille (pdf-muodossa). Aikkola 2011. Opiskelijalle, joka kaipaa omien mahdollisuuksien selkeyttämistä tulevaisuuden suuntaamisessa. 
  • Avoston tehtäväkorissa on erilaisia tulevan suunnittelua tukevia harjoitustehtäviä. Osa tehtävistä on sellaisia, että voit tehdä ne halutessasi ruudulla (Resurssianalyysi ja Taitoinventaari), osa taas on kynä-paperi-tehtäviä.

Suuntana työelämä

Urasuunnittelusivuja

Työelämävalmiuksien kehittyminen opinnoissa

Työnhakutaidot

Työelämän pelisäännöt

  • Työmarkkina-avain: Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen palvelu työelämän pelisäännöistä.
  • Töissä Suomessa -opas: Maahanmuuttajille tietoa suomalaisesta työelämästä. Opas on tarjolla 13 eri kielellä ja siinä kerrotaan perusasioita mm. työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, esimiehen roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. Opas ohjaa smyös muiden hyödyllisten tietolähteiden äärelle.

Korkeakoulutettujen työelämään sijoittuminen

Työnantajatietoa

Valmistuneiden uratarinoita ja tehtävänkuvia