Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Ohjaustahot opintopalveluissa

Tiedekunnan opintopalveluilta saat opinto-oikeuksiin, tutkintoihin ja niiden rakenteeseen painottuvaa neuvontaa. Tiedekunnan opintopalveluissa hoidetaan myös opintosuoritusten rekisteröinnit ja valmistellaan esimerkiksi tutkintotodistukset.

Tohtoriopinnoihin liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat henkilöt löydät ohjaus, suunnittelu ja raportointi tohtoriopinnoissa -sivulta.

Johtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulun opintopalveluiden henkilökunta auttaa sinua opiskelujesi varrella tutkintorakenteeseesi liittyvissä asioissa ja myös myöntää sinulle tutkintotodistuksen kandidaatin että maisterin tutkinnosta. Löydät opintopalvelut Pinni A -rakennuksen toisesta kerroksesta (sovithan etukäteen tapaamisajan).

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa <etunimi.sukunimi@uta.fi> ellei toisin mainita. Korvaa skandinaaviset ja muut erikoismerkit kansainvälisen perusaakkoston merkeillä (esim. ä->a, ö -> o).

Nimi Tehtävä Huone Puhelin
Kangastupa Elina opintokoordinaattori

Erityisesti kauppatieteiden opintoasiat:
- opintoneuvonta ja -ohjaus, mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen
- opiskelijavalinta-asiat: päävalinta, siirtohaku, maisterihaku ja alumniopinto-oikeudet
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät

Vastaanottoajat ti 9-11 ja to 13:30-15
PINNI A2035 050 437 7008
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta

Vastaanottoajat:
Tiistaisin klo 13-15
Torstaisin klo 9-11
PINNI A2038 050 318 6822
Höijer Minna Kansainvälisten asioiden koordinaattori, johtamisen ja talouden tiedekunta

- Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat ja koordinointitehtävät (opiskelijavaihto, sopimukset) sekä tutkinto-ohjelman yleiset opintoasiat/tuki
- Jean Monnet -hallinto, CBIR-kaksoistutkinto-ohjelman hallinto

Vastaanotto: lukukausien aikana ti klo 9–11 & to klo 13.30–15, tai sopimuksen mukaan.
PINNI A2069 050 318 6604
Nieminen Terhi kansainvälisten asioiden koordinaattori, johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

- opiskelijaliikkuvuus, kv. opintoneuvonta, kauppatieteet ja hallintotieteet
- vaihtosopimukset (KAT, HAL)
- MDP in Leadership for Change - koordinointi
- kv. tutorraportit
PINNI A2067 040 190 1480
Helenius Tellervo Erityisesti politiikan tutkimuksen opintoasiat:

- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)

- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät

- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,

- henkilökohtainen opintoneuvonta
PINNI A2029 050 462 7352
Lahti Marjo koulutussihteeri (avoin yliopisto)

Työtehtävät: Avoimen yliopisto-opetuksen opintohallinto, Johtamiskorkeakoulun harjoittelutuki- ja harjoittelusopimusasiat, KOHA-opintojen opintosihteeri
PINNI A2030 040 190 1820
Oittinen Selene opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
PINNI A3042 050 318 6654
Tuomikoski Johanna opintosihteeri

- tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta
- politiikan tutkimuksen opintosuoritusrekisteri
PINNI A4041 040 190 1822
Tontti Heli-Maija opintopäällikkö

- tiedekunnan koulutuksen kokonaisuuden tuen koordinointi ja kehittäminen
- tiedekunnan koulutuksen ja oppimisen -vastuualueen esimiestehtävät
PINNI A2037 040 190 1232

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalvelut toimii Virta-rakennuksen 2. kerroksessa.

Opintopalveluiden kanslia
Opintosuoritusrekisterimerkinnät, lomakkeiden ja hakemusten palautus, yleisten tenttien ja siirtotenttien järjestelyt, kandidaaatin tutkielmien palautus, digitaalisten haastattelutallentimien ja videokameroiden lainaus yms. yleiset opintohallinnolliset asiat hoidetaan opintopalveluiden kansliassa opintosihteeri Pirjo Leppälän ja Seija Söderkultalahden toimesta.

Kanslian asiointi- ja puhelinpäivystysajat 1.4.2019 alkaen:

HUOM! KANSLIA SULJETTU 1.7.-31.7.2019

  • ma klo 12.30-15

  • ti suljettu

  • ke klo 12.30-15.30

  • to klo 9.30-11

  • pe suljettu

     

Asiointiosoite yleisiä yhteydenottoja varten:
edu.opiskelu.tau@tuni.fi

Postiosoite: 
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Opintopalveluiden kanslia
PL 700
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: 
VIRTA-rakennus, h. 244, Åkerlundinkatu 5, Tampere 

Henkilöstö on tavattavissa sopimuksesta. Varaathan tapaamiselle ajan etukäteen sähköpostitse.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Hakonen Raija Opintosihteeri

- avoin yliopisto-opetus: neuvonta, opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät, tilavaraukset
- tutkinto-opintojen opintosuoritusrekisterimerkinnät: kasvatustieteiden perusopinnot (KASP2 ja KASP5)
- luokanopettajakoulutuksen monialaiset opinnot ja EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät
- esi- ja alkukasvatus: opintosuoritusmerkinnät, kokonaismerkinnät
- varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät, tilavaraukset
- Master's Degree Programme in Media Education ja Master's Degree Programme in Teacher Education -maisteriohjelmat: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- valmistuvien juhlaan liittyvät järjestelyt
Raija.Hakonen@uta.fi VIRTA 203 040 190 1814
Hyttinen Sari Kansainvälisten asioiden koordinaattori

- kansainvälinen liikkuvuus, mm. ERASMUS-opiskelijavaihto
- Master's Degree Programme in Teacher Education –ohjelma
- Multicultural Study Programme in Education -opintokokonaisuus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- Varhaiskasvatuksen kandidaattiohjelman englanninkielisen toteutuksen koordinaattori (ohjelma alkaa syksyllä 2019)
- Master's Degree Programme in Security and Safety Management (SAFER) –ohjelma (JKK) (ohjelma alkaa syksyllä 2019)
- ulkomailla suoritetut opinnot
Sari.Hyttinen@uta.fi VIRTA 246 040 190 1530
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintopäällikkö

- tutkintohallintoasiat
- esittely- ja suunnittelutehtävät
- opiskelijavalinnat
- opiskelijoiden oikeusturva-asiat
- lähiesimiestehtävät (OpPa)
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476
Koivusaari Tarja Osastosihteeri

- luokanopettajakoulutus: kandidaattivaiheen neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat
- EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
- luokanopettajakoulutus: KK- ja KM-tutkintotodistusten valmistelu
- erillisten opintokokonaisuuksien todistusten valmistelu
- opintopalveluiden kanslian toiminnan koordinointi
Tarja.Koivusaari@uta.fi VIRTA 245 040 190 4203
Leppälä Pirjo Opintosihteeri

- tutkinto-opintojen opintosuoritusrekisteri- ja kokonaismerkinnät: kasvatustieteiden perus-, aine- ja syventävät opinnot, erityiskasvatus, puhekasvatus ja vokologia, Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus
- tenttien järjestelyt (yleiset tenttipäivät)
- kandidaatintutkielma-asiat
- tilavaraukset
- opetusryhmiin valinnat
Pirjo.Leppala@uta.fi VIRTA 244 050 318 6636
Mäkelä Johanna Opintokoordinaattori

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat
- avoin yliopisto-opetus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat
Johanna.M.Makela@uta.fi VIRTA 209 050 421 1071
Nurmi Hanna Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- tiedekunnan orientoivien opintojen koordinointi, tuutoriyhteistyö
Hanna.K.Nurmi@uta.fi PINNI B5084 050 318 0413
Pohjasmäki Leena Opintokoordinaattori

- elinikäinen oppiminen ja kasvatus (elokas): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, harjoitteluasiat, aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot
- ammattikasvatuksen maisteriohjelma: neuvonta ja ohjaus
- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot: opetusohjelma
- lukuvuosittaisen opetusohjelmaprosessin koordinointi
Leena.Pohjasmaki@uta.fi VIRTA 250 050 318 6662
Raudasoja Sari Opintokoordinaattori

- tohtoriohjelman neuvonta ja ohjaus, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
Sari.Raudasoja@uta.fi VIRTA 248 050 318 6666
Salo Paula Opintokoordinaattori

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317
Stüber Outi Projektipäällikkö

- Building Leadership for Change trough School Immersion -hanke
- Teaching and Learning in Higher Education (RMUTT, ANIMA)
- Training of Trainers (RMUTT)•yliopistopedagogiikka: neuvonta, opetusohjelma, opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät, tukitehtävät
Outi.Stuber@uta.fi VIRTA 210 040 190 1804
Svärd Päivi Pedagoginen asiantuntija

- iPadien ja varusteiden lainaus ja käyttöopastus
- sanelupolkimien lainaus
Paivi.Svard@uta.fi VIRTA 313 040 190 4089
Söderkultalahti Seija Opintosihteeri

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- tohtoriohjelma: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- Kuulumisia-koulutuksen opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- opiskelijavalintaprosessin avustavat toimet
Seija.Soderkultalahti@uta.fi VIRTA 244 050 343 5742

Luonnontieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelmien asiointiosoitteet:

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma mtt.studies.tau@tuni.fi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma cs.studies.tau@tuni.fi

Huom. Opintopäällikkönä 1.1.2019 alkaen Susanna Ketola.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
- opintorekisteri (MTT)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Koskinen Taru opintopäällikkö, koulutus ja oppiminen -palvelut

ITC-tiedekunnan opintoasioiden yhteyshenkilönä toimii opintopäällikkö Susanna Ketola (susanna.ketola@tuni.fi)
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C110 050 318 6823
Mäenpää Tiina opintokoordinaattori
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
- matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat (ml. CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella –lomakkeet
Tiina.Maenpaa@uta.fi PINNI B1060 050 437 7321
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Röksä Iida opintosihteeri
- opintorekisteri (ITI & TIE)
- yleiset tenttipäivät (MTT & TIE)
Iida.Roksa@uta.fi PINNI B1061 050 437 7470
Tuominen Kirsi Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
- englanninkielisten maisteriohjelmien (Computational Big Data Analytics, Software Development) hakijat, valinnat ja yleisopinnot
- JOO-opiskeluasiat
- kv-opiskelijatuutoreiden raportit
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavat sekä opintoneuvonta ja ohjaus
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kallioniemi Anne Professori vv (lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia)

Bioteknologian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaava, BMT:n varajohtaja
Anne.Kallioniemi@uta.fi ARVO D240 050 437 2645
Nykter Matti Professori (lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia, alana bioinformatiikka, laskennallinen biologia)

Tutkinto-ohjelmavastaava, Master's Degree Programme in Bioinformatics
Maisterintutkinnon opintosuunnista vastaava professori, bioinformatiikan opintosuunta
Matti.Nykter@uta.fi ARVO D231 050 318 6869
Hytönen Vesa apulaisprofessori

FT, dos., ryhmänjohtaja, yliopistonlehtori vv (alana bioteknologia), Proteiinidynamiikka, Maisterintutkinnon opintosuunnista vastaava professori, molekyylibiologian opintosuunta
Vesa.Hytonen@uta.fi ARVO F331 040 190 1517
Skottman Heli Apulaisprofessori (tenure track), Silmäryhmä, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Maisterintutkinnon opintosuunnista vastaava professori, soluteknologian opintosuunta
Heli.Skottman@uta.fi ARVO D429 050 396 9645
Pietilä Nina opintopäällikkö

Bioteknologian ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja kehittämistehtävät
Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku.
Nina.Pietila@tuni.fi ARVO E160 050 303 4276
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman koordinaattori: ohjelman opintohallinto, terveystieteiden opintoneuvonta kansainvälisissä vaihto- ja harjoitteluasioissa sekä muissa kv-asioissa. Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö.
Biomedical Technology -maisteriohjelman koordinaattori: opinto-ohjaus ja -neuvonta.
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Viilo Marjatta Koulutuspäällikkö (vuorotteluvapaalla 1.1.2018 alkaen)

Jatkotutkintoihin liittyvä haku- ja valmistumisneuvonta
Opinto-oikeusneuvonta
Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, TaY tohtorikoulutus
Marjatta.Viilo@uta.fi ARVO E160 050 365 7133
Mattila Henna Koordinaattori

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, TaY tohtorikoulutus
Henna.Mattila@uta.fi ARVO D532 040 190 9756

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintohallintohenkilökunta Työtilat ovat monitilaympäristössä, joten opetuskoordinaattoreiden kiireelliset tapaamiset sovitaan puhelimitse, muutoin sähköpostilla
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Hildén Katja opetuskoordinaattori

II vuosikurssin opinnot
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan tutkijalinja
Katja.Hilden@tuni.fi ARVO E160 040 190 9739
Kampman Ulla opetuskoordinaattori

III vuosikurssin opinnot
Valinnaiset opinnot
Ulla.Kampman@tuni.fi ARVO E160 040 190 9677
Koivukangas Mervi opetuskoordinaattori

IV (kl), V ja VI vuosikurssien integroidut seminaarit
IV (kl), V ja VI vuosikurssien tenttikoordinaattori
PTH kliininen opintojakso
Ane, Gyn, Iho, KNK, Neuro, Onkol, Pth ja Sil suoritusten rekisteröinti
Tutkintotodistusanomukset
VI vuosikurssin Valmistuminen-jakso
Mervi.Koivukangas@tuni.fi ARVO E160 050 599 1896
Lehto Tarja opetuskoordinaattori

Harjoittelu
Kv-asiat
IV vuosikurssin syyslukukauden opinnot
Syventävien opintojen opinnäytetyöt
Tutkintotodistukset
Tarja.Lehto@tuni.fi ARVO E160 040 190 1249
Salkolahti Pia opintosihteeri

tohtorikoulutus
erikoislääkärikoulutus
lääketieteen perustutkinnon tenttikoordinaattori
Pia.Salkolahti@tuni.fi ARVO E160 050 318 7275
Sirén Virpi opintosihteeri

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon liittyvät asiat, mm. tutkintoon hakevien neuvonta, opiskelijavalinta, kurssiasematodistukset ja harjoitteluun liittyvät työtodistukset.
Yleislääketieteeseen erikoistuvien neuvonta ja seminaarijärjestelyt.
Virpi.Siren@tuni.fi ARVO E160 050 318 6678
Torikka Matti opetuskoordinaattori (biolääketiede)

I vuosikurssin opinnot, II vuosikurssin Lääketieteellinen tieto ja tutkimus-, sekä Vanheneminen-jakso
Matti.Torikka@tuni.fi ARVO E160 040 190 9738
Vanhatalo-Suonurmi Tarja opetuskoordinaattori

I -VI kliinisten taitojen ohjaus
Anestesiologian ja silmätautiopin kliiniset jaksot, simulaatiot
Tarja.Vanhatalo-Suonurmi@tuni.fi ARVO D025 050 541 6385
Pietilä Nina opintopäällikkö

Bioteknologian ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman suunnittelu- ja kehittämistehtävät
Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku.
Nina.Pietila@tuni.fi ARVO E160 050 303 4276

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät

Iho- ja sukupuolitautiopin kliininen opetus

   Sanna Sällinen TAYS iho s-posti: sanna.sallinen(at)pshp.fi

Kirurgian ja neuroalojen kliininen opetus

   Suvi Eskola, TtM, TAYS H-siipi 2.krs, puh. (03) 3116 7565
   s-posti: suvi.eskola(at)pshp.fi

Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin kliininen opetus

   Paula Kiukas, sh, TAYS PKO, puh. (03) 311 65998
   s-posti: paula.kiukas(at)pshp.fi

Lastentautiopin kliininen opetus

   Sari Kasila, sh AMK, Arvo D520, puh. 050 - 5695 575
   s-posti: sari.kasila(at)tuni.fi

Psykiatrian alan kliininen opetus

   Leena Heinonen,TtM, Arvo B235, puh. 046-923 7211
   s-posti: leena.heinonen(at)tuni.fi

Silmätautiopin kliininen opetus

   Jaana Niinimäki, esh, Tays silmäkeskus, puh. (03) 3116 4957
   s-posti: jaana.niinimaki(at)pshp.fi

Sisätautiopin ja keuhkosairausopin kliininen opetus

   Minna Talvitie, Arvo B225, puh. (03) 3116 7754, GSM 050 529 8110
   s-posti: minna.talvitie(at)tuni.fi

Synnytys- ja naistentautiopin kliininen opetus

   Kristiina Kujanpää, TtM, kätilö, Tays M-rak. h. 310, puh. 040-190 4063
   s-posti: kristiina.kujanpaa(at)tuni.fi

Hajautettu opetus Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla

   Pauliina Suomela, ESH, HTM, puh. (06) 415 5220 ja 044-415 5220
   s-posti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi

 
 

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jäntti Silja Opintokoordinaattori, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
- opintorekisteri (MTT)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Laurila Briitta opintosihteeri Briitta.Laurila@uta.fi
Tuominen Kirsi Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
- englanninkielisten maisteriohjelmien (Computational Big Data Analytics, Software Development) hakijat, valinnat ja yleisopinnot
- JOO-opiskeluasiat
- kv-opiskelijatuutoreiden raportit
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832
Röksä Iida opintosihteeri
- opintorekisteri (ITI & TIE)
- yleiset tenttipäivät (MTT & TIE)
Iida.Roksa@uta.fi PINNI B1061 050 437 7470

Journalistiikka ja viestintä

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Stedt Sonja Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Sonja.Stedt@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602
Siivonen Ilona Amanuenssi
- ohjausvastaava (JOV)
- opintojen ohjaus
- opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
- työharjoittelu
- tutkielmat
- opiskelijaraportit (luottamus- ja vapaaehtoistehtävät)
Ilona.Siivonen@uta.fi PÄÄT E216 050 599 3801
Kallioinen Merita Hallintoasiansihteeri,
-tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta (JOV, TEA)
Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
Laurila Briitta opintosihteeri Briitta.Laurila@uta.fi
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education/Digital Literacy Education, Public Choice, Cultural Studies
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Opiskelijavaihdot ja sopimukset (lähtevät ja saapuvat): viestintätieteet, informaatiotieteet, tietojenkäsittely, tilastotiede, matematiikka
- Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen,
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aro Marita opintosihteeri Marita.Aro@uta.fi PINNI B4051 050 318 6382
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270
Nikkanen Ella Opintokoordinaattori
- pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
- ranskan kielen tutkinto-ohjelma
- venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Ella.Nikkanen@uta.fi PINNI B4099 050 437 7549
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koordinaattori

Viestintätieteiden tiedekunta:
- Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden Erasmus-sopimukset, opiskelijavaihto, ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen, kansainvälisyyteen liittyvät vapaaehtoiset opinnot
- kansainvälisen maisteriohjelman koordinointi (Master's Degree Programme in Internet and Game Studies)

Kielikeskus:
- Erasmus-opettajavaihtosopimukset

Vastaanotto ti klo 9.00-11.00
Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Teatterityö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Huikka Teija opintokoordinaattori Teija.Huikka@uta.fi PÄÄT D102 040 510 8223
Kallioinen Merita Hallintoasiansihteeri,
-tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta (JOV, TEA)
Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Suominen Raisa Kansainvälisten asioiden koordinaattori
- MDP in Human-Technology Interaction: haku ja valinnat sekä opiskelijoiden ohjaus
- Viestintätieteiden tiedekunta: työharjoittelu ja kieliharjoittelu (kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet), toimitusharjoittelu (journalistiikka ja viestintä)
Raisa.Suominen@uta.fi PINNI B1062 040 190 1242

Master's Degree Programme in Media Education & Master's Degree Programme in Cultural Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education/Digital Literacy Education, Public Choice, Cultural Studies
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Opiskelijavaihdot ja sopimukset (lähtevät ja saapuvat): viestintätieteet, informaatiotieteet, tietojenkäsittely, tilastotiede, matematiikka
- Ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen,
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jäntti Silja Opintokoordinaattori, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635
Tuusa Anna Opintokoordinaattori;
MDP in Human-Technology Interaction and MDP in Internet and Game Studies; opiskelijavalinta, ohjelmien yhteiset opinnot
Työstä vapautettuna heinäkuulle 2019 asti
Anna.Tuusa@uta.fi
 
 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raatikainen Panu apulaisprofessori (filosofia, tenure track) Panu.Raatikainen@uta.fi PINNI B4147 050 318 6142
Räty Teijo Opintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fi PINNI B3057 050 318 6672
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori (kansainväliset asiat), yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi / yhteiskuntatutkimus, filosofia, historia, psykologia (perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, opettajat)
- Global Society -maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat (COSOPO, GTS, GS, PEACE, QSR/PC)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Historian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aatsinki Ulla tutkija Ulla.Aatsinki@uta.fi
Räty Teijo Opintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fi PINNI B3057 050 318 6672
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori (kansainväliset asiat), yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi / yhteiskuntatutkimus, filosofia, historia, psykologia (perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, opettajat)
- Global Society -maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat (COSOPO, GTS, GS, PEACE, QSR/PC)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Logopedian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Oksa Anna yliopisto-opettaja (logopedia) Anna.M.Oksa@uta.fi PÄÄT D223 050 421 1063
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699
Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija professori (logopedia) Anna-Maija.Korpijaakko-Huuhka@uta.fi PÄÄT D218 040 190 4108
Kukkonen Tarja lehtori (logopedia) Tarja.Kukkonen@uta.fi PÄÄT D220 050 318 6242
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Psykologian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Tampere
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Carroll Hanna Opintokoordinaattori
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Nuttu- maisteriohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintohallinto
Hanna.Carroll@uta.fi LINNA 6054 040 190 1555
Raitanen Terhi Opintosihteeri
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoasiat (opintorekisteri, opintoneuvonta)
Terhi.Raitanen@uta.fi PINNI B3042 050 318 6664
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori (kansainväliset asiat), yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi / yhteiskuntatutkimus, filosofia, historia, psykologia (perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, opettajat)
- Global Society -maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat (COSOPO, GTS, GS, PEACE, QSR/PC)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833


Pori
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kuisma Päivi koordinaattori
- Projektien budjetointi, talousseuranta, SoleTM ja laskut.
- Yleinen opinto-ohjaus ja opintoneuvonta sosiaalityön, yhteiskuntatutkimuksen (sosiologia ja sosiaalipolitiikka) sekä työn- ja hyvinvoinnin maisteriohjelman ja avoimen yliopiston osalta Porissa, opetusohjelmatyö sekä viestintä.
- Porin yliopistokeskuksen hallinto- ja taloustyöryhmän sekä viestintätyöryhmän jäsen.
Paivi.Kuisma@uta.fi PORI 386I 050 430 2013
Ruuska Sirpa Hallintosihteeri
Talous-, opinto- ja yleishallinto; avoin yliopisto- ja yliopistokeskusyhteistyö
Sirpa.Ruuska@uta.fi PORI 395 050 430 2012
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Bodström Sari opintokoordinaattori Sari.Bodstrom@uta.fi ARVO E160 050 437 7334
Määttä Sinikka Opintosihteeri
Terveystieteet: tutkintotodistukset, lisensiaatin ja tohtorintutkintoja koskevat asiat, ulkomailla ja muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen sisällyttäminen.
Sinikka.Maatta@uta.fi ARVO E160 050 318 7107
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman koordinaattori: ohjelman opintohallinto, terveystieteiden opintoneuvonta kansainvälisissä vaihto- ja harjoitteluasioissa sekä muissa kv-asioissa. Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö.
Biomedical Technology -maisteriohjelman koordinaattori: opinto-ohjaus ja -neuvonta.
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Lähdekorpi Tuula Opintosihteeri
Terveystieteiden (hoitotiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Tuula.Lahdekorpi@uta.fi ARVO E160 040 190 1449
Ekdahl Nina Opintosihteeri
Terveystieteiden (kansanterveystiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Nina.Ekdahl@uta.fi ARVO E160 040 190 1635
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tampere
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385
Kivimäki Mari Koulutussihteeri
Avoimen yliopisto-opetuksen opintohallinto
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintorekisteri
Mari.Kivimaki@uta.fi LINNA 6050 040 190 1813
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori (kansainväliset asiat), yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

- yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kv. vaihtojen koordinointi, tdk:n kahdenvälisten ja Erasmus-vaihtosopimusten hallinnointi / yhteiskuntatutkimus, filosofia, historia, psykologia (perustutkinto- ja jatko-opiskelijat, opettajat)
- Global Society -maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat (COSOPO, GTS, GS, PEACE, QSR/PC)
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833


Pori
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kuisma Päivi koordinaattori
- Projektien budjetointi, talousseuranta, SoleTM ja laskut.
- Yleinen opinto-ohjaus ja opintoneuvonta sosiaalityön, yhteiskuntatutkimuksen (sosiologia ja sosiaalipolitiikka) sekä työn- ja hyvinvoinnin maisteriohjelman ja avoimen yliopiston osalta Porissa, opetusohjelmatyö sekä viestintä.
- Porin yliopistokeskuksen hallinto- ja taloustyöryhmän sekä viestintätyöryhmän jäsen.
Paivi.Kuisma@uta.fi PORI 386I 050 430 2013
Ruuska Sirpa Hallintosihteeri
Talous-, opinto- ja yleishallinto; avoin yliopisto- ja yliopistokeskusyhteistyö
Sirpa.Ruuska@uta.fi PORI 395 050 430 2012
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Kielikeskus

Kieliopintokoordinaattori Hanna Nurmi (hanna.k.nurmi@uta.fi, puh. 050 318 0413) antaa viestintä- ja kieliopintoihin liittyvää yleistä opintoneuvontaa, samoin opintosihteeri Ritva Skön (ritva.skon@uta.fi, puh. 050 318 0418). Lisäksi kielikeskuksen opettajat antavat opettamaansa kieleen ja kursseihin liittyvää opintoneuvontaa.

                                                                                          

Yhteisten opintoneuvonta- ja ohjauspalveluiden yhteystiedot

Avoimen yliopiston yhteystiedot

Tutkijakoulun henkilökunta

Kansainvälisen koulutuksen keskuksen henkilökunnan yhteystiedot