Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Johtamiskorkeakoulun vastuuopettajat

 

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hallintotieteiden opintojaksojen vastuuopettajat

Hallintotieteiden opintojaksojen vastuuopettaja mainitaan kunkin jakson opetusohjelmatiedoissa.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkintöjen hakemista koskevia ohjeita ja lomakkeita.

Kaikki johtamiskorkeakoulun opintokokonaisuuksia koskevat kokonaismerkintäpyynnöt lähetetään sähköpostiosoitteeseen kokonaismerkinnat.jkk@uta.fi.

 

 

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Kauppatieteiden opintojaksojen vastuuopettajat

Kauppatieteiden opintojaksojen vastuuopettaja mainitaan kunkin jakson opetusohjelmatiedoissa.

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkintöjen hakemista koskevia ohjeita ja lomakkeita.

Kaikki johtamiskorkeakoulun opintokokonaisuuksia koskevat kokonaismerkintäpyynnöt lähetetään sähköpostiosoitteeseen kokonaismerkinnat.jkk@uta.fi.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman vastuuopettajat

Alla olevat vastuuopettajat vastaavat opintojaksojen suorittamiseen liittyviin yleisiin kysymyksiin, jotka eivät selviä opinto-oppaan ohjeista (esimerkiksi opintojaksojen vaatimusten sisäiset vastaavuudet eri opintosuunnitelmien välillä). Opintojaksojen kirjallisista kuulusteluista vastaavien henkilöiden listan löydät sen sijaan oppaan kohdasta tenttiminen.

Perusopintojen vastuuopettajat

POLPOP01 Johdatus kansainväliseen politiikkaan (5 op): professori Hiski Haukkala
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi (5 op): Professori Tapio Raunio
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (5 op): lehtori Tarja Seppä ja professori Ilkka Ruostetsaari
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (5 op): yliopistonlehtori Hannes Peltonen

Perusopintojen vastuuopettajat: yliopistonlehtori Eero Palmujoki (kansainvälinen politiikka) ja yliopistonlehtori Mikko Lahtinen (valtio-oppi)
 

Aineopintojen vastuuopettajat

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä (10 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki
Opintojaksot:

 • POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmät (luentokurssi) (5 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki
 • POLKVA12 Kansainvälisen politiikan menetelmäseminaari (5 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki

POLKVA20 EU:n ulkosuhteet (10–15 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto
Opintojaksot:

 • POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet (5 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto
 • POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot (5 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto
 • POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka (5 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto

POLKVA30 Maailmanpolitiikka (10-15 op): professori Hiski Haukkala
Opintojaksot:

 • POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö (5 op): professori Hiski Haukkala
 • POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia (5 op): professori Hiski Haukkala
 • POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous (5 op): professori Hiski Haukkala

POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus (10–20 op): lehtori Tarja Seppä
Opintojaksot:

 • POLKVA41 Väkivallan uudet muodot ja turvallisuuskäsityksen muutos (5 op): lehtori Tarja Seppä
 • POLKVA42 Konfliktinratkaisu (5 op): yliopisto-opettaja lehtori Tarja Seppä
 • POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot (5 op): lehtori Tarja Seppä
 • POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö (5 op): lehtori Tarja Seppä

POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari (10 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki, lehtori Tarja Seppä

Aineopintojen vastuuopettaja: yliopistonlehtori Hannes Peltonen
 

Valtio-opin opintosuunta

POLVOA10 Valtio-opin menetelmät (10 op): yliopistonlehtori Sami Borg
Opintojaksot:

 • POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
 • POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät (5 op): yliopistonlehtori Sami Borg

POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä (10 op): professori Tapio Raunio
Opintojaksot:

 • POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko (5 op): professori Tapio Raunio
 • POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus (5 op): professori Tapio Raunio

POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko (10 op): professori Kaisa Herne
Opintojaksot:

 • POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit (5 op): professori Kaisa Herne
 • POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät (5 op): yliopistonlehtori Sami Borg

POLVOA40 Poliittinen osallistuminen (10 op): yliopistonlehtori Sami Borg
Opintojaksot:

 • POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen (5 op): yliopistonlehtori Sami Borg
 • POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka (5 op): professori Kaisa Herne

POLVOA50 Politiikan teoria (10 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
Opintojaksot:

 • POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
 • POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen

POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari (10 op): yliopistonlehtori Sami Borg ja yliopistonlehtori Mikko Lahtinen

Aineopintojen vastuuopettaja: Mikko Lahtinen
 

Maisteriopintojen moduulien vastuuopettajat

Kansainvälinen politiikka

POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria (10 op): Hiski Haukkala
POLKVS20 Kansainvälisen politiikan syventävät menetelmäopinnot (10 op): Hannes Peltonen

Opintojaksot:

 • POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi (5 op): Hannes Peltonen
 • POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus (5 op): Hannes Peltonen

POLKVS30 Kansainvälisen politiikan syventävät erikoistumisopinnot (10 op)

Kansainvälisen politiikan erikoistumisopintojen opintojaksot:

 • POLKVS31 Maailmanpolitiikka (10 op): Hiski Haukkala
 • POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus (10 op): Pami Aalto
 • POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus (10 op): Juha Vuori

POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari (10 op): Hiski Haukkala
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari (40 op): Pami Aalto, Hannes Peltonen, Juha Vuori

Kansainvälisen politiikan opintosuunnan maisteriopintojen vastuuopettaja: Hiski Haukkala
 

Valtio-oppi

POLVOS10 Valtio-opin teoriat (10 op): Kaisa Herne

POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot (10 op): Ilkka Ruostetsaari
Opintojaksot:
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät (10 op): Kaisa Herne
POLVOS22 Euroopan unioni (10 op): Tapio Raunio
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen (10 op): Sami Borg
POLVOS24 Poliittinen filosofia (10 op): Mikko Lahtinen
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka (10 op): Kaisa Herne
POLVOS26 Poliittiset prosessit (10 op): Ilkka Ruostetsaari
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät (10 op): Kaisa Herne
POLVOS28 Puolueet ja vaalit (10 op): Sami Borg

POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät (10 op): Kaisa Herne, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari (10 op):  Kaisa Herne, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari
POLVOS99 Valtio-opin pro gradu -tutkielma (40 op): Kaisa Herne, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari

Valtio-opin opintosuunnan maisteriopintojen vastuuopettaja: Tapio Raunio