Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen ja tauko opinnoissa

Tämän sivun sisältö koskee kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoita.

Jos tiedät olevasi pois opinnoista tulevana lukuvuotena, muista ilmoittautua poissa olevaksi määräaikaan mennessä. Ilmoittautumatta jättäminen johtaa opiskeluoikeuden menetykseen. Oikeutta voi kuitenkin anoa takaisin.

Lääketieteiden lisensiaatin tutkinto-ohjelman opiskelijoiden on hyvä huomata, että poissa olevaksi ilmoittautuminen poistaa tilapäisesti oikeuden toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

Lue lisää lukuvuosi-ilmoittautumisesta ja opiskeluoikeuden voimassaolosta: