Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Johtamiskorkeakoulun harjoittelukäytännöt

Harjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opiskelijan opintoja. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia ensimmäisen omaan alaan liittyvän työkokemuksen ja yleisemmin kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja kehittämään omia työelämävalmiuksia sekä kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin. Harjoittelukokemus voi antaa suuntaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Harjoittelun tavoitteet

  1. perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin
  2. kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa
  3. perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Harjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Oman alasi harjoittelukäytäntöihin voit tutustua näillä sivuilla ja lisätietoa saat selville harjoitteluyhdyshenkilöltä. Ota myös selville, millaiset harjoittelukäytännöt omassa oppiaineessasi on.

Opiskelijalla, jolla on jo oman alan työkokemusta, on mahdollisuus hyväksilukea harjoittelu aikaisemmalla työkokemuksella (muutos 1.1.2019 alkaen). Lisätietoja saat oman opintosuuntasi harjoittelun vastuuopettajalta.

Harjoittelutuki

Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella, joka aktivoituu hakuajan alkaessa. Tukea voivat hakea vain JKK:n tutkinto-opiskelijat. Yliopiston harjoittelutukea voi hakea oman pääaineen/tutkinto-ohjelman opintosuunnan opintoihin liittyvään työharjoitteluun.

Johtamiskorkeakoulun yhteisen harjoittelutukihaun ajankohta on 13.12.2018-14.1.2019. Harjoittelutukihausta  järjestetään infotilaisuus ke 12.12.2018 klo 16.00-16.30 Pinni B ls.1097. Päätökset tuesta pyrimme tekemään mahdollisuuksien mukaan helmikuun loppuun mennessä. Harjoittelupaikan ei tarvitse olla vielä tiedossa tukea hakiessa.

Tutustu huolella myös yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Tuen myöntämisessä otetaan huomioon ensisijaisesti seuraavat asiat:

  • tukea ei ole aiemmin käytetty (tuen saa vain kerran)
  • tutkintoon suoritettujen opintojen määrä (paitsi jos opiskelija on tullut valituksi erillisvalinnassa)

Tuki myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille, joilla harjoittelu on pakollinen ja jolla ei ole vielä oman alan työkokemusta. Myös muut opiskelijat voivat silti hakea tukea.

Opiskelijan, jolle harjoittelutuki on myönnetty, tulee perua harjoittelutuki heti, mikäli hän tietää, ettei tule tukea tarvitsemaan.

Tiedustelut:

Harjoittelutukihakemusten ja harjoittelusopimusten yhdyshenkilö johtamiskorkeakoulussa on opintosihteeri Marjo Lahti (h. Pinni A2030, marjo.lahti (at) uta.fi, puh. 040 190 1820).