Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Tohtoriopiskelijoille

Tohtoriopintoihin on mahdollista sisällyttää opintoja ja tutkimusjaksoja ulkomailla. Kansainväliset jaksot vahvistavat ammatillista osaamistasi, tuovat hyödyllisiä kontakteja ja uusia näkökulmia tutkimuksen tekemiseen. Jos olet kiinnostunut opiskelusta tai tutkimuksesta ulkomailla tohtoriopintojesi aikana, keskustele sinulle sopivista vaihtoehdoista ohjaajasi kanssa.

Kansainvälistyminen-sivuilta löydät tietoa ja linkkejä sekä vaihto-ohjelmista että apurahoista opiskelu- tai tutkimusjaksoihin ulkomaisissa korkeakouluissa.

Myös omassa yliopistossa voi "kotikansainvälistyä" osallistumalla esimerkiksi vieraskielisille kursseille, vierailuluennoille tai tiedekuntien/tutkijakoulujen järjestämiin kansainvälisiin kesäkouluihin tai intensiivikursseille.

Kansainvälisiin konferensseihin osallistumiseen voi hakea rahoitusta omasta tiedekunnasta, tohtoriohjelmasta tai Tampereen yliopiston tukisäätiöltä. Myös jotkut muut säätiöt ja yhdistykset myöntävät rahoitusta kv. konferenssimatkoihin.

Yhteyshenkilö: Laura Lalu

Cotutelle: tohtoritutkinto yliopistojen kansainvälisenä yhteistyönä

Cotutellella tarkoitetaan suomalaisen yliopiston sekä ulkomaisen yliopiston sopimusta yhden opiskelijan tohtorin tutkintoon sisältyvien opintojen ja tutkimustyön yhteisohjauksesta. Sopimuksen laatimisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on opinto-oikeus tohtoriopintoihin molemmissa sopimusyliopistoissa. Opiskelijalle myönnetään kahden yliopiston tutkinto ja annetaan tutkintotodistus molemmista yliopistoista.

Vastuuohjaajan tulee ottaa yhteyttä tiedekunnan hallintoon heti, kun yhteistyötä aletaan suunnitella. Cotutelle-sopimus laaditaan ensisijaisesti Tampereen yliopiston yhteiselle sopimuspohjalle, jota muokataan tarpeen mukaan.

Opetusneuvoston linjaus: Kansainväliset yhteistutkinnot ja yhteisohjausjärjestelyt Tampereen yliopistossa