Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Alkuvaiheen ohjaus, suunnittelu ja tuutorointi

Huom! Tämän sivun tietoja ei enää päivitetä, tutustu ajankohtaisiin ohjeisiin Tampereen yliopiston Opiskelijan oppaassa!

 

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat sekä LL-opiskelijat

Opiskelu yliopistossa saattaa olla erilaista kuin aiemmat opiskelukokemuksesi. Yliopistossa sinulla on alusta lähtien vapaus suunnitella omia opintojasi, päättää valinnoistasi ja ohjata opintojesi suuntaa. Vapaus tuo mukanaan myös vastuun oman työn merkityksestä ja omien opiskelutavoitteiden edistämisestä.

Yliopisto-opinnot käynnistyvät orientoivilla opinnoilla, joita yliopisto, oma tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi järjestävät. Orientoivien opintojen kokonaisuus on opiskelijalle laadittu kartta ja tuki, jota hyödyntämällä tutustut opiskeluympäristöön, saat tukea opintojen suunnitteluun ja opit tuntemaan yliopisto-opiskelun käytännöt niin, että osaat toimia tavallisissa opiskelutilanteissa.

Lisätietoa orientoivista opinnoista ja opintojen aloittamisesta löydät Orientoituminen yliopisto-opintoihin -sivulta sekä opetusohjelmasta (tiedekuntien ja tutkinto-ohjelmien orientoivien opintojen kurssit).

Tuutorointi

Ainejärjestöjen järjestämä opiskelijatuutorointi on tärkeä osa uuden opiskelijan perehtymistä ja kiinnittymistä opiskeluyhteisöön. Saat oman tuutorin heti opintojesi ensimmäisinä päivinä. Opiskelijatuutori opastaa sinua opintoihin, asumiseen ja muihin käytännön asioihin liittyen. 

Opiskelijatuutori on tukenasi opintojesi ensimmäisen syyslukukauden ajan:

 • saat tietoa oman tutkinto-ohjelmasi opiskelukäytänteistä
 • opit tietämään opintoja ohjaavat tahot
 • pääset tutustumaan opiskelutovereihin ja ainejärjestösi toimintaan
 • pääset sujuvasti opintojen alkuun

"Kysyvä ei tieltä eksy"

Opintojen suunnittelu ja HOPS

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan suunnittelutyön ja asiantuntijuuden kehittymisen väline ja prosessi, joka kestää koko opintojen ajan.

Keskeinen osa HOPS-prosessia on kirjallinen opintosuunnitelma, joka laaditaan opintojen alussa. Kirjallisessa opintosuunnitelmassa sinun tulee kuvata tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opinnot, opintojen etenemisjärjestys ja aikataulu. Kaikkia valintoja ei kuitenkaan tarvitse tehdä opintojen alkaessa, vaan opintojen alussa suunnitelma voi olla osittain alustava ja voit tarkentaa sitä opintojen edetessä. 

Kirjallisen opintosuunnitelman laatimisen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma ja tutkintorakenne, jotka löytyvät opinto-oppaasta, sekä omat henkilökohtaiset tavoitteesi. Suunnitelma tulee laatia siten, että se tukee opintojen sujumista ja hyvinvointia.

Toimivan opintosuunnitelman laatiminen edellyttää, että tunnet tutkintosi rakenteen siten, että tiedät, mistä se koostuu, millaisia valintoja voit ja sinun kannattaa tehdä sekä miten osaamisesi karttuu opintopolulla. Opintosuunnitelman laatimisessa sinun on syytä huomioida mm.

 • valinnan tekeminen maisterintutkinnon opintosuunnasta tai maisteriohjelmasta sekä kandidaatintutkinnon opintojen suunnittelu siten, että hakeutuminen haluttuun opintosuuntaan on mahdollista ja sujuvaa
 • valinnaisten opintojen, yhteisten opintojen sekä mahdollisten ulkomaan vaihto-opiskelun ja työharjoittelun ajoittaminen opintosuunnitelmassa
 • mahdollisen aiemmin hankitun tai opintojen aikana yliopistokoulutuksen ulkopuolella karttuvan osaamisen tunnistaminen ja hyväksiluvun hakeminen tutkintoon.

Sinun tulee päivittää opintosuunnitelmaasi säännöllisesti opintojen aikana.

HOPS-käytänteet ja opintojen alkuun liittyvät materiaalit, kuten suorittamisjärjestykset, vaihtelevat eri tiedekunnissa. Tiedekuntakohtaiset ohjeet ja lisätiedot on koottu Opintojen aikana -osioon.

Mistä saan apua?

Tohtoriopiskelijat

Tarkempia tietoja ohjauksesta ja opintojen suunnittelusta (HOPS) löydät osiosta Tohtoriopintojen ohjaus, suunnittelu ja raportointi.

Tohtoriopintojen alkuvaiheessa suositellaan

 • mieti, miten pääset alkuun, mutta luo myös kokonaiskuva väitöskirjaprojektistasi. Mieti, mitä taitoja tarvitset tutkimusprojektisi toteuttamiseen ja mitä työelämää ajatellen.
 • mikäli et ole jo tavannut ohjaajaasi kasvotusten, on suositeltavaa sopia tapaaminen heti alkuvaiheeseen. Jos sinulla on useampia ohjaajia, kannattaa pyrkiä järjestämään 1-2 kertaa vuodessa tapaaminen, jossa kaikki ohjaajat ovat läsnä. Väitöskirjan edetessä on hyvä tiedottaa molempia ohjaajia kaikista sovituista asioista ja työn etenemisestä.
 • alkuvaiheessa on hyvä tehdä kaikille selväksi eri ohjaajien roolit (esim. onko toinen ohjaaja vain metodiohjaaja?).
 • laadi yhdessä ohjaajiesi kanssa opinto- ja ohjaussuunnitelma (HOPS).
 • jo alkuvaiheessa ohjaajien kanssa on hyvä puhua väitöksen jälkeisistä tavoitteistasi ja työllistymissuunnitelmistasi.
 • tohtoriopiskelijan on hyvä olla pro-aktiivinen. Sanallista tarpeesi ja kerro niistä ohjaajillesi.
 • verkostoidu erityisesti muiden tohtoriopiskelijoiden kanssa, mutta suunnittele myös osallistumistasi konferensseihin ja muihin tapahtumiin. Keskustele ohjaajiesi kanssa heidän verkostoistaan: onko ohjaajiesi tiedossa esimerkiksi professoria ulkomaalaisessa yliopissa, jonka ohjauksessa voisit käydä vaihdossa?
 • Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää yhteisiä tohtoriopintojen kursseja. Ensimmäisen vuoden tohtoriopiskelijalle suositellaan erityisesti tutkimusetiikan, tutkimusprosessin hallinnan ja aineistonhallinnan kursseja.
 • ongelmatilanteissa ohjaajiesi lisäksi voit ottaa yhteyttä tiedekuntasi tohtorikoulutusta hoitaviin ihmisiin ja tohtoriopiskelijatuutoreihin.

Tohtoriopiskelijatuutorit

Joissakin tiedekunnissa on tohtoriopiskelijatuutoreita. Heidän puoleensa voit kääntyä esimerkiksi, jos mietit millaisia kursseja sinun olisi hyvä käydä tai et ole varma jostakin käytännön asiasta. Tohtoriopiskelijatuutorit eivät anna akateemista ohjausta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Nimi Oppiaine Vastaanotto Huone
Marika Haataja sosiaalitieteen, erityisesti sukupuolentutkimus maanantaisin klo 9-10 Linna 5055
Risto Turunen humanistiset tieteen, erityisesti historia sopimuksen mukaan Pinni B3049
Julia Katila sosiaalitieteet, erityisesti sosiaalipsykologia torstaisin klo 10-11 Linna 5106
Onerva Alanen humanistiset tieteet, erityisesti historia sopimuksen mukaan Pinni B3098
Kirsi Günther sosiaalitieteet, erityisesti sosiaalityö sopimuksen mukaan Linna 6082
Lauri Lahikainen humanistiset tieteet, erityisesti filosofia torstaisin klo 11-12 Pinni B4145
Jallu Lindblom psykologia ja logopedia torstaisin klo 13-14 Linna 4040
Johanna Hokka sosiaalitieteet, erityisesti sosiologia keskiviikkoisin klo 10-11 Pinni B3023

 

Avoimen yliopiston opiskelijat

Opiskelusi on itsenäistä ja vaatii vastuunottoa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla hahmotat opiskeluun käytettävää aikaa ja selkiytät oman opiskelusi lähtökohtia ja päämääriä.

Kun tiedät, mitä ja miksi opiskelet, sitoudut opintoihin vahvemmin ja motivaatiosi on korkeampi. Hyvän ennakkosuunnitelman ansiosta voit keskittyä opiskelun vaatimaan työhön.


Katso lisätietoa HOPS:n laatimisesta.

Saapuva vaihto-opiskelija

Saapuvaa vaihto-opiskelijaa koskevat tiedot kootaan englanninkieliselle sivulle.

Vieraileva opiskelija (JOO, Tampere3)

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Lisätietoa JOO-opinnoista ja Tampere3-ristiinopiskelusta löydät opintojen aikana -osiosta. Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät ohjesivuilta.

Muut opiskelijat

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät ohjesivuilta.