Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Kieliharjoittelu kieli- ja käännöstieteissä

Kieliharjoittelu on pakollinen osa aineopintoja pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa, saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa, ranskan kielen tutkinto-ohjelmassa sekä venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa. Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa kieliharjoittelu on vapaaehtoinen. Voit tarkistaa tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet kieliharjoittelun suorittamisesta sekä raportoinnista alta.

Kieliharjoittelu vaaditaan myös niilta, jotka opiskelevat pohjoismaisia kieliä, saksaa, ranskaa tai venäjää valinnaisina opintoina. Katso ohjeistus tutkinto-ohjelmakohtaisista ohjeista.

Kieliharjoittelun suorittamiseen on mahdollista hakea apurahaa. Vuonna 2019 hakuaika on 25.2.-15.3.2019. Lisätietoa tiedekunnan kieliharjoitteluapurahasta antavat opettajat ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Raisa Suominen (apurahahaku). Yliopisto myöntää matka-apurahaa itsenäisesti ulkomaisen harjoittelupaikan hankkineille.

 

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen aineopintoihin on mahdollista sisällyttää kieliharjoittelu. Harjoittelun perusvaatimukset on kirjattu opinto-oppaaseen. Tarkempia ohjeita harjoittelun raportoinnista ja vinkkejä eri tavoista toteuttaa harjoittelu on kieliharjoittelun Moodle-alueella (kurssiavain: residency).

Pohjoismaiset kielet

Pohjoismaisten kielten aineopintoihin sisältyy Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa tai Ahvenanmaalla ja tietyin edellytyksin Manner-Suomessa suoritettava kaikille pakollinen kieliharjoittelu, joka tukee kieli- ja viestintäopintoja.

Kieliharjoittelun voi suorittaa kolmella eri tavalla:

1) Vaihto-opiskelu pohjoismaisessa yliopistossa (Nordliks, Erasmus tms.).

2) Vähintään 2 kk:n mittainen työskentely- tai oleskelujakso Ahvenanmaalla, Ruotsissa tai muussa Pohjoismaassa (esim. Nordjobb). Harjoittelujakson pituus pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskeleville sekä alumniopiskelijoille on vähintään 1 kk.

3) 3 kk:n mittainen harjoittelu- tai työskentelyjakso ruotsinkielisessä toiminta- tai työympäristössä Suomessa.

Jos opiskelija valitsee vaihtoehdon 3, hänen tulee ennen harjoittelu-/työskentelyjakson aloittamista sopia asiasta kieliharjoittelusta vastaavan opettajan kanssa.

Kieliharjoittelusta raportointi

Kieliharjoittelusta toimitetaan asianmukainen dokumentti (esimerkiksi työtodistus, opintosuoritusote tms.) kieliharjoitteluvastaavalle. Lisäksi kieliharjoittelusta raportoidaan joko suullisesti tai kirjallisesti. Raportointiohjeet (pdf).

Vastuuopettaja

Kieliharjoittelusta vastaavana opettajana toimii yliopistonlehtori Marja Kivilehto.

Erasmus-vaihtoasioista kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden osalta vastaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Mira Pihlström. Nordliks-vaihtoehdosta voi puolestaan kysyä Marja Kivilehdolta.

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Kieli- ja kulttuuriharjoittelu (SAKA2, 5 op)

Aineopintoihin sisältyy vähintään kahden kuukauden oleskelu saksalaisella kielialueella. Valinnaisina opintoina aineopintoja suorittavilta vaaditaan 1 kuukauden oleskelu. Kieliharjoittelu voidaan suorittaa esimerkiksi opiskelemalla tai työskentelemällä kohdekielisessä maassa. Suoritustapana voi olla opiskelijavaihto, työharjoittelu, oleskelu tai opintomatka, ja sen voi myös suorittaa useammassa erässä. Harjoittelusta kirjoitetaan raportti.

Kieli- ja kulttuuriharjoittelusta vastaa Dieter Hermann Schmitz.

Raporttiohjeet (pdf)

 

Ranskan kieli

Ranskan kielen aineopintoihin sisältyy vähintään kahden kuukauden oleskelu jossakin ranskankielisessä maassa. Saadaksesi kieliharjoittelusta suoritusmerkinnän sinun on todistettava oleskelleesi jossakin ranskankielisessä maassa sekä laadittava 5-sivuinen kieliharjoitteluraportti oleskelustasi. Raportti kirjoitetaan ranskaksi.

Tutkinto-ohjelman kieliharjoitteluvastaavana toimii yliopistonlehtori Soili Hakulinen.

Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman aineopintoihin sisältyy pakollisena kieliharjoittelu Venäjällä (15 op). Vaihtoehtoja kieliharjoittelun suorittamiseen on useita. Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen (12 viikkoa) kieliharjoitteluohjelmaan Tverin yliopistossa.

Venäjää valinnaisina opintoina opiskelevat opiskelijat suorittavat vain jakson VENA2 Kieliharjoittelu 5 op. Jaksot VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op ja VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op eivät siis ole heille pakollisia.

Kieliharjoitteluohjelma Tverissä

Ilmoittautumisohjeet kieliharjoitteluun Tveriin kevääksi 2018 (pdf)

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen (12 viikkoa) kieliharjoitteluohjelmaan Tverin yliopistossa. Tämä ohjelma on laadittu varta vasten kaikkien suomalaisten yliopistojen venäjän kielen opiskelijoille, ja se toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen, Aleksanteri-instituutin sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston kanssa. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Kieliharjoittelun aikana suoritetaan 15-18 opintopistettä, jotka koostuvat opintojaksoista: A2 Kieliharjoittelu, A3 Venäjän yhteiskunta ja A4 Kaunokirjallisuus sekä niiden lisäksi valinnaisesti joko käännöskurssi suomesta venäjään (ensisijaisesti käännöstieteen opiskelijoille) tai venäjän verbikurssi.

Kieliharjoittelusta Tverissä kirjoitetaan noin 5 sivun mittainen (fontti 12 pistettä ja riviväli max 1,5) raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle (Eila Mäntysaari) mahdollisimman pian Tveristä kotiutumisen jälkeen. Raportti on muodoltaan vapaa, siinä kuvataan ja arvioidaan lyhyesti opintoja, selostetaan omia havaintoja ja kokemuksia Venäjän yhteiskunnasta ja kulttuurielämästä, kerrotaan kohtaamisista arjen ja ihmisten kanssa. Harjoittelussa suoritetut opintopisteet merkitään rekisteriin vasta sen jälkeen, kun raportti on palautettu.

On myös tärkeää, että täytät Aleksanteri-instituutista harjoittelun jälkeen saamasi palautelomakkeen, jotta voimme kehittää ohjelmaa edelleen.

Opetuksen sisältö Tverissä

VENA2 Kieliharjoittelu 5 op:

 • kirjallinen tuottaminen (4 ainetta)
 • puhevalmius (ekskursioihin liittyvät teemat, Venäjän yhteiskunta -kurssia sivuavat teemat)

VENA3 Venäjän yhteiskunta 5 op:

 • Venäjän maantiede
 • Venäjän 1900-luvun historia
 • Nyky-Venäjä, sen instituutiot, politiikka, yhteiskunta

VENA4 Kaunokirjallisuus 5 op:

 • oppimateriaali/kirjallisuus:

  А. Пушкин: Станционный смотритель (suom. Asemanhoitaja)
  Н. Гоголь: Ревизор (suom. Reviisori)
  И. Тургенев: Первая любовь (suom. Ensirakkaus)
  А. Чехов: Человек в футляре (suom. Koteloitunut ihminen)
  М. Булгаков: Собачье сердце (suom. Koiran sydän)
  М. Шолохов: Судьба человека (suom. Ihmisen kohtalo)
  В. Распутин: Уроки французского (suom. Ranskan kielen tunnit)
  Л. Улицкая: Пиковая дама (suom. Patarouva)
  С. Довлатов: Креповые финские носки (suom. Suomalaiset kreppisukat) (из цикла "Чемодан")

  Koska kirjallisuusopintojakso on melko suuritöinen, kannattaa sen helpottamiseksi kirjallisuuteen perehtyä lukemalla tekstit jo kotimaassa etukäteen (apuna voi käyttää suomenkielisiä käännöksiä).

VENA15 Muussa yliopistossa suoritetut opintojaksot:

 • Käännös suomestä venäjään 3 op

tai

 • Venäjän verbit 3 op

Kieliharjoittelusta järjestetään ensimmäisen periodin aikana infotilaisuus, ja sitova ilmoittautuminen integroituun kieliharjoitteluohjelmaan tehdään lokakuun puolivälissä.  Vaihto-ohjelma Tverissä alkaa yliopistomme kolmannen periodin päätyttyä, tarkka ajankohta ilmoitetaan vuosittain. Harjoitteluun lähtijät saavat syyslukukauden aikana kattavan infopaketin opinnoista ja käytännön asioista. Kannattaa seurata myös kieliharjoitteluohjelman Facebook-sivuja.

Ilmoittautuminen

Tverin kieliharjoitteluun ilmoittaudutaan lokakuun aikana. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen päivitetään tälle sivulle. Ilmoittautumisesta tiedotetaan myös opiskelijan työpöydällä.

Matka-apuraha

Matka-apurahaa haetaan Viestintätieteiden tiedekunnalta ja sen suuruus on ollut yleensä n. 200 euroa. Suuruus voi vuosittain vaihdella. Apurahan haku on helmi – maaliskuun vaihteessa ja venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma tekee kaikkien opiskelijoiden puolesta yhteishakemuksen.

Kukin opiskelija täyttää ns. maksatushakemuslomakkeen, joka jaetaan heille vuodenvaihteen jälkeen. Lomakkeeseen tarvitaan alkuperäinen allekirjoitus, joten lomake on palautettava perinteisessä paperimuodossa, ei esim. sähköpostin liitteenä.

Matka-apuraha maksetaan opiskelijoiden tileille hakuajan päätyttyä, eli yleensä vasta silloin, kun he jo ovat Tverissä.

Junaan kannattaa ostaa ryhmälippu, johon saa ryhmäalennuksen. 

Viisumi ja asuminen Tverissä

Kahdentoista viikon harjoittelujaksoon myönnettävä viisumi on kaksikertaviisumi, jolla voi saapua Venäjälle kaksi kertaa sen voimassaoloaikana. Monikertaviisumin (jos sitä tarvitsee) voi hankkia mistä tahansa suomalaisesta matkatoimistosta jo ennen Tveriin lähtöä.

Kieliharjoittelua varten ei tarvita HIV-todistusta, koska haettava viisumi on kestoltaan alle 90 vuorokautta.

Katso Aleksanteri-instituutin kieliharjoitteluun lähteville toimittamaa infolehtistä, jossa on paljon tietoa viisumista ja opiskeluun ja asumiseen liittyvistä asioista.

Aleksanteri-instituutissa harjoittelun koordinoija on Eeva Korteniemi, osoite: Aleksanteri-instituutti PL 42 (Unioninkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto, puh.+358 294123645, Mobile: +358 (0)50 415 0571 e-mail: eeva.korteniemi@helsinki.fi; ks. myös Aleksanteri-intituutin kieliharjoittelusivuja.

Kieliharjoitteluyhdyshenkilöt venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla Tampereella ovat Eila Mäntysaari ja Sirje Lällä.

Yhteyshenkilöt Tverissä ovat ulkomaanosaston johtaja Dmitry Nikolajev (puhelinnumero +7 4822 32 11 95, sähköposti m000061@tversu.ru) ja päävastuuopettaja Ljudmila Gromova (puhelinnumero +7 920 685 26 30, sähköposti grludmila@yandex.ru).

Miten suoritat opintojaksot VENA3 ja VENA4, jos et lähde Tveriin

Tutkinto-ohjelman ne opiskelijat, jotka eivät osallistu kieliharjoitteluohjelmaan Tverissä, suorittavat opintojaksot VENA3 Venäjän yhteiskunta ja VENA4 Kaunokirjallisuus Tampereen yliopistossa, elleivät ole suorittaneet vastaavia kursseja esim. vaihto-ohjelmien yhteydessä. Näiden opintojaksojen suorittamistavat ja luettava kirjallisuus on kuvattu opiskelun oppaan kohdassa opintojen suorittaminen -> tenttiminen.

Valinnaisina opintoina opiskelevien kieliharjoittelu

Tutkinto-ohjelman aineopinnot valinnaisina opintoina suorittavilta vaaditaan vähintään yhden kuukauden kieliharjoittelu Venäjällä opiskelijan valitsemalla tavalla. Kieliharjoittelusta (VENA2) kirjoitetaan suoritustavasta riippumatta noin 5 sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle. Opintojaksoja VENA3 ja VENA4 ei tarvitse suorittaa. Valinnaisina opintoina venäjän aineopintoja suorittavat opiskelijat voivat osallistua myös Tverin kieliharjoitteluohjelmaan, mutta valitettavasti ohjelman rahoituksella ei voida kattaa heidän opiskeluaan, vaan he joutuvat kustantamaan sen itse.

Muita kieliharjoittelumahdollisuuksia

Opintojakson VENA2 Kieliharjoittelu voi suorittaa myös seuraavilla tavoilla:

 • Opiskelemalla Venäjällä yliopiston muiden vaihto-ohjelmien puitteissa tai osallistumalla vähintään kuukauden kestävälle kielikurssille Venäjällä
 • Vähintään kaksi kuukautta kestävällä omaehtoisella oleskelulla Venäjällä
 • Ne tutkinto-ohjelman venäjää äidinkielenään puhuvat opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen viimeisten viiden vuoden sisällä, voivat korvata opintojakson VENA2 kirjoittamalla vähintään 15 sivun pituisen esseen professorin kanssa erikseen sovittavasta aiheesta.

Kieliharjoittelusta (VENA2) kirjoitetaan suoritustavasta riippumatta noin 5 sivun mittainen raportti venäjän kielellä ja se palautetaan kieliharjoitteluyhdyshenkilölle.

 Opiskelu Tampereen yliopiston venäläisissä yhteistyöyliopistoissa.

Tietoa hakemisesta Tampereen yliopiston kahdenvälisiin yhteistyöyliopistoihin saat opiskelun oppaan kohdasta kansainvälistyminen.

Myös FIRST-ohjelman kautta voi pyrkiä vaihtoon Venäjälle, jos opiskelee jotain sopivaa sivuainetta.

Yllä mainitulta sivustolta löydät tiedot hakuajoista (päähaku kevättalvella, täydennyshaku syyskuussa, jos paikkoja on jäljellä) ja infotilaisuuksista, vaihtoyliopistoista ja kaikista hakuun liittyvistä käytännön asioista. Vaihtoon valituille myönnetään matka-apuraha ja he vapautuvat vastaanottavan yliopiston lukuvuosimaksusta.

Opiskelu yhteistyöyliopistoissa korvaa Tampereen venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopintojen opintojakson VENA2 Kieliharjoittelu (5 op). Myös muita opintoja voidaan korvata, jos niille löytyy vastaavuus ohjelmastamme. Em. yliopistoissa ei kuitenkaan ole ohjelmaamme valmiiksi räätälöityjä laajoja opetuspaketteja kuten integroidussa kieliharjoittelussa Tverissä.

Opetushallituksen kautta opiskelemaan tai työharjoitteluun

Opetushallitus  toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia. Katso tarkemmin verkkosivuilta.

Kielikurssit Venäjällä

Suomi-Venäjä-seura järjestää ympäri vuoden eripituisia maksullisia kursseja lähinnä Pietarissa kursseja on myös venäjän kielessä pitkälle edenneille. Lisätietoa saa suoraan Suomi-Venäjä-seurasta tai seuran verkkosivuilta (matkat ja viisumit -> Pietarin yliopisto -> Pietarin yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin keskus)

Kielikurssi samoin kuin työharjoittelu tai työskentely Venäjällä korvaa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopintojen kurssin VENA2 Kieliharjoittelu (5 op). Opintojaksot VENA3 Venäjän yhteiskunta (5 op) ja VENA4 Kaunokirjallisuus (5 op) suoritetaan Tampereen yliopistossa.