Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Valintaperusteet vaihtoon

Vaihtoon valittavilla opiskelijoilla tulee olla suoritettuna opintoja, jotka tukevat vaihtoon valintaa. Opintomenestyksen on oltava hyvä, ja suoritettuna pitää olla vähintään yhden ja joihinkin vaihtoihin kahden vuoden opinnot vaihtojakson alkaessa. Hakijalta vaaditaan lisäksi hyvää kielitaitoa.

Kahdenväliset sopimusyliopistot sekä Nordlys, BCI, north2north ja ISEP

Tampereen yliopiston (keskustakampus ja Kaupin kampus) sisäisessä haussa tehdään valinnat

 • vastaanottavan yliopiston vaatimusten mukaan (esim. kielitaitoa koskevat vaatimukset)
 • seuraavien perusteiden mukaan:
  • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma: vaihtojakson aikana juuri kyseisessä yliopistossa suoritettujen opintojen hyödyllisyys oman tutkinnon ja työuran kannalta
  • north2north: etusijalla ovat opiskelijat, jotka pystyvät osoittamaan kiinnostuksensa arktisen tutkimuksen aiheisiin esim. suorittamalla Circumpolar Studies -kursseja tai muulla sopivalla tavalla
  • mahdollisuudet lähteä vaihtoon myöhemmin
  • mahdollinen aiempi vaihto-opiskelu ja apurahat Tampereen yliopistolta
  • aiemmin saadun vaihtopaikan käyttämättä jättäminen
  • opintojen suorittaminen tavoitteenmukaisessa tahdissa: noin 30 op/lukukausi
  • arvosanat
  • oppiala: pyrimme mahdollisuuksien mukaan lähettämään vaihtoon opiskelijoita kaikista tiedekunnista ja kaikista tutkinto-ohjelmista

Erasmus-vaihto, tiedekuntien kahdenväliset sopimusyliopistot ja alakohtaiset Nordplus-verkostot

Tampereen yliopiston (keskustakampus ja Kaupin kampus) sisäisessä haussa tehdään valinnat

 • Erasmus-sopimuksen alan mukaan: sopimuksessa määritellyn tutkinto-ohjelman opiskelijat etusijalla
  • mikäli alaa ei ole määritelty, ovat ko. tiedekunnan opiskelijat etusijalla muiden yksiköiden opiskelijoihin nähden
 • vastaanottavan yliopiston vaatimusten mukaan (esim. kielitaitoa koskevat vaatimukset)
 • seuraavien perusteiden mukaan:
  • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma: vaihtojakson aikana juuri kyseisessä yliopistossa suoritettujen opintojen hyödyllisyys oman tutkinnon ja myöhemmän työuran kannalta
  • opintojen suorittaminen tavoitteenmukaisessa tahdissa: noin 30 op/lukukausi
  • arvosanat
  • aiemmin saadun vaihtopaikan käyttämättä jättäminen

 

Tarkista lisäksi mahdolliset tiedekuntakohtaiset vaatimukset Kansainvälisen liikkuvuuden palvelujen liikkuvuuskoordinaattoreilta.