Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Valmistumisen aikataulut ja juhlat syksyllä 2018

Kandidaatiksi ja maisteriksi on mahdollista valmistua pääsääntöisesti opetusperiodien aikana. Valmistumista suunnitellessa on syytä ottaa huomioon oman tiedekunnan aikataulut tutkielman ja kypsyysnäytteen tarkastamisen ja todistushakemuksen käsittelyn osalta.

Lisensiaatiksi ja tohtoriksi voi valmistua kerran kuukaudessa.

Valmiista tutkintotodistuksesta tulee aina heräte Opiskelijan työpöydälle.

Kaikkien tiedekuntien yhteinen valmistuneiden juhla järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syyslukukauden 2018 valmistuneiden juhla järjestetään perjantaina 14.12.2018. Ilmoittautumiskäytänteet vaihtelevat tiedekunnittain. Lähiomaiset ovat tervetulleita juhlaan. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, jätä todistushakemus viimeistään maanantaina 3.12.2018.

Valmistuminen joulukuussa 2018

Joulukuussa 2018 todistusten viimeinen myöntöpäivä on keskiviikko 19.12.2018. Todistushakemus tulee jättää 3.12.2018 mennessä. Vuoden vaihteen tarkemmista aikatauluista saat tietoa omasta tiedekunnastasi, katso ohjeet alla.

Huom! Vuodenvaihteen palvelukatkosta johtuen NettiOpsun todistushakemuslomake on pois käytöstä 27.12.2018-2.1.2019 välisenä aikana. Tästä syystä vuodelle 2018 osoitetut hakemukset tulee jättää NettiOpsun kautta 26.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien opintosuoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Kokonaismerkintäpyynnöt tulee jättää 19.12.2018 mennessä, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemusten viimeistä jättöpäivää. Todistushakemus on jätettävä joulukuussa, mikäli haluat, että todistuksesi päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tällöin tammikuulle.

Valmistumisen aikataulut keväällä 2019

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Tiedekuntien aikataulut

Johtamiskorkeakoulu

Tärkeitä päivämääriä syksyllä 2018

Kandidaatintutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastamiseksi jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

to 1.11.2018      Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi, sovi ajasta tarkemmin ohjaajan kanssa).

pe 30.11.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä, mikäli haluat valmistua ke 19.12.2018 mennessä.

ma 3.12.2018    Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä.

ke 19.12.2018    Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä. 

ke 26.12.2018      Todistushakemus jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

 

Maisteritutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä (aina kun kypsyysnäytteen kieli on tarkastettu aiemmassa korkeakoulututkinnossa), opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

ma 29.10.2018     Jos pro gradu- tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa 29.10.2018 mennessä. Sovi kypsyysnäytteen ajasta tarkemmin ohjaajan kanssa. 

ma 5.11.2018     Pro gradu- tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa 5.11.2018 mennessä, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä. 

pe 30.11.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä.

ma 3.12.2018    Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä.

pe 14.12.2018    Valmistuneiden juhla

ke 19.12.2018   Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Edellä mainittua aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä. 

ke 26.12.2018    Todistushakemus on jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tammikuulle. Kaikkien tutkintoon tulevien opintosuoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.


Valmistuneiden juhla

Valmistuneiden juhla on pe 14.12.2018. Johtamiskorkeakoulusta valmistuneet kokoontuvat Päätalon saliin C6 kello 17.15 ruusujenjakotilaisuuteen, jonka jälkeen siirrymme yhtä matkaa yliopiston yhteiseen juhlaan. Valmistuneiden juhla on tarkoitettu syyslukukauden aikana valmistuville maistereille, myös jatkotutkinnon suorittaneet ovat tervetulleita juhlistamaan valmistumistaan. Mikäli haluat valmistua maisteriksi juhlaan mennessä, todistushakemus pyydetään jättämään viimeistään ma 3.12.2018. Juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella 3.12.2018 mennessä.

 

Valmistuminen keväällä 2019

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää eli 9.1.2019. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Valmistuminen joulukuussa 2018

Toimi alla olevien aikataulujen mukaisesti, mikäli haluat valmistua vuoden 2018 puolella.

KK-tutkinto

Ma 29.10.2018      Kandidaatintutkielma jätettävä tarkastettavaksi

To 1.11.2018       Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi)

Ma 3.12.2018       Tutkintotodistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä.

Pe 14.12.2018        Valmistuneiden juhla (koskee vain KK-tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa suorittaneita)

Ke 19.12.2018     Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen 19.12.2018 mennessä.

Ke 26.12.2018        Tutkintotodistushakemus on jätettävä NettiOpsussa viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että tutkintotodistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tammikuulle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

KM-tutkinto

Ma 29.10.2018       Pro gradu -tutkielma jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte

Ma 5.11.2018         Pro gradu -tutkielma jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa, jos tutkielman tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä

Ma 3.12.2018         Tutkintotodistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä. Mikäli haluat valmistua maisteriksi valmistuneiden juhlaan mennessä, jätä hakemus viimeistään 3.12.2018.

Pe 14.12.2018        Valmistuneiden juhla

Ke 19.12.2018       Joulukuun viimeinen todistusten myöntämispäivä

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen 19.12.2018 mennessä.

Ke 26.12.2018        Tutkintotodistushakemus on jätettävä NettiOpsussa viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että tutkintotodistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tammikuulle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava opintorekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Valmistuminen keväällä 2019

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Valmistuneiden juhla

Yliopisto järjestää valmistuneiden juhlan kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Juhlaan kutsutaan kuluneen lukukauden aikana perus- tai jatkotutkinnon suorittaneet. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneista juhlaan kutsutaan vain varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet.

Syyslukukaudella 2018 valmistuneiden juhlaa vietetään pe 14.12.2018 klo 18.00 Päätalon juhlasalissa. Tilaisuuden ohjelma.

Ilmoittaudu valmistuneiden juhlaan viimeistään ma 3.12.2018.

Luonnontieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat).

 

Tärkeitä määräpäiviä syksyllä 2018

Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaattitutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

To 1.11.2018 Kypsyysnäyte (suositus viimeiseksi suoritusajankohdaksi tentti 1.11.2018).

Ma 3.12.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Ke 19.12.2018 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä. 

Ke 26.12.2018 Todistushakemus on jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

Ma 29.10.2018 Jos pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa 29.10.2018 mennessä.

Ma 5.11.2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa 5.11.2018 mennessä, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä.

Ma 3.12.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

Pe 14.12.2018 Valmistuneiden juhla.

Ke 19.12.2018 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä.

Ke 26.12.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Valmistuneiden juhla

Luonnontieteiden tiedekunnasta valmistuneet maisterit ja tohtorit ilmoittautuvat valmistuneiden juhlaan e-lomakkeella viimeistään pe 7.12.2018. Lisätietoja valmistuneiden juhlasta tiedekunnan toimistosta, p. 050 318 6398 tai luo.info@uta.fi.

 

Ohjaajat ja opettajat huom.

Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä ma 10.12.2018 asti. Huomaa kuitenkin kypsyysnäytteen suositusajankohta marraskuussa, jos opiskelija haluaa valmistua vuoden 2018 puolella.

Kaikkien suoritusten, jotka halutaan opintosuoritusrekisteriin joulukuussa, tulee olla arvioituna ja toimitettuna tiedekunnan toimistoon rekisteröintiä varten ma 17.12.2018 mennessä.

 

Valmistuminen keväällä 2019

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään ke 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

 

 

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Syksyn 2018 tarkennetut valmistumisaikataulut

KANDIDAATIN TUTKINTO
Pe 16.11.2018     Kandidaatintutkielma tarkastukseen viimeistään.
Pe 30.11.2018     Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen oltava rekisterissä, mikäli haluat valmistua ke 19.12.2018 (joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä) mennessä.
Ke 26.12.2018    Todistushakemus jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.
Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

MAISTERIN TUTKINTO
Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa. Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta. Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä (aina kun kypsyysnäytteen kieli on tarkastettu aiemmassa korkeakoulututkinnossa), opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

Ma 3.12.2018      Pro gradu- tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa 3.12.2018 mennessä. Kaikkien muiden tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava tällöin rekisterissä. Edellä mainittua aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen jouluun mennessä. 
Ke 26.12.2018    Todistushakemus on jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli  haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tammikuulle. Kaikkien tutkintoon tulevien opintosuoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

YLIOPISTON VALMISTUNEIDEN JUHLA MAISTERIKSI VALMISTUNEILLE PE 14.12.2018
Yliopiston valmistuneiden juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella. Lisätietoa juhlasta tulee myöhemmin.

VALMISTUMINEN KEVÄÄLLÄ 2019
Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään ke 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään 2019 valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

 

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Kevään 2019 valmistujais- ja valajuhla pidetään perjantaina 29.3.2019.

Viestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunnassa tutkintotodistuksia allekirjoitetaan lukuvuoden aikana keskiviikkoisin (poikkeuksena loma-ajat). Tutkintotodistushakemus tulee palauttaa vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua valmistumispäivää.

Valmistuminen syksyllä 2018 (takarajat)

Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaatintutkielman tarkastukseen jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

1.11.2018 Kypsyysnäyte

3.12.2018 Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa, mikäli valmistuminen 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

19.12.2018 Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12. 2018 mennessä.

26.12.2018 Todistushakemus on jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

29.10.2018 Jos pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa 29.10.2018 mennessä.

5.11. 2018 Pro gradu -tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa 5.11.2018 mennessä, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä.

3.12.2018 Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa, mikäli  haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Mikäli haluat valmistua maisteriksi valmistuneiden juhlaan mennessä, jätä hakemus viimeistään 3.12.2018 (mielellään jo aikaisemmin).

14.12.2018 Valmistuneiden juhla

19.12.2018 Joulukuun viimeinen todistusten myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä.

26.12.2018 Todistushakemus jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tammikuulle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Ohjaajat ja opettajat huom!

Kielikeskus ottaa vastaan kypsyysnäytteitä ma 10.12.2018 asti. Huomaa kuitenkin kypsyysnäytteen suositusajankohta marraskuussa, jos opiskelija haluaa valmistua vuoden 2018 puolella.

Kaikkien suoritusten, jotka halutaan opintosuoritusrekisteriin joulukuussa, tulee olla arvioituna ja toimitettuna tiedekunnan toimistoon rekisteröintiä varten ma 17.12.2018 mennessä.

Valmistuminen keväällä 2019

Vuoden 2019 ensimmäiset todistukset myönnetään 30.1.2019. Todistushakemus on jätettävä viimeistään kolme viikkoa ennen myöntämispäivää. Loppukevään valmistumisaikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Valmistuneiden juhla 14.12.2018

Tampereen yliopisto järjestää syyslukukaudella 2018 valmistuneille maistereille ja tohtoreille juhlan, joka pidetään perjantaina 14.12.2018 klo 18.00 yliopiston päätalon juhlasalissa. Ennen pääjuhlaa Viestintätieteiden tiedekunnasta valmistuneet toivotetaan tervetulleiksi tiedekunnan omaan juhlaan klo 17.00. Tilaisuus järjestetään PINNIB:n aulakabinetissa (PINNIB:n ja PINNIA:n välinen aulatila, 1. krs.). Tilaisuuden jälkeen n. klo 17.30 siirrytään päätalon 2. kerroksen muotokuva-aulaan.

Juhlan järjestelyjä varten valmistuneita pyydetään ilmoittautumaan yliopiston pääjuhlaan sekä Viestintätieteiden tiedekunnan omaan juhlaan ennakkoon viimeistään 7.12.2018 e-lomakkeella. Valmistuneiden lähiomaiset ovat tervetulleita klo 18.00 alkavaan pääjuhlaan.

Ilmoittautuneille toimitetaan myöhemmin juhlan ohjelma (2 kpl/valmistunut). Lisätietoja saa opintosihteeri Marita Arolta: marita.aro@uta.fi tai 050 318 6382.
Lämpimästi tervetuloa!

 

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tärkeitä päivämääriä syksyllä 2018


Kandidaatin tutkinto

Tutkinto-ohjelmat/ohjaajat antavat tarkempia aikatauluja ja ohjeita kandidaattitutkielman tarkastamiseksi jättämisestä! Tarkastajan tulee arvioida tutkielma neljän viikon kuluessa opiskelijan kypsyysnäytteen suorittamisesta.

1.11.2018       Kypsyysnäyte

3.12.2018       Todistushakemus jätettävä NettiOpsussa mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä.

19.12.2018     Joulukuun viimeinen todistuksen myöntämispäivä

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä.

26.12.2018       Todistushakemus on jätettävä viimeistään 26.12.2018, mikäli haluat, että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Maisterin tutkinto

Tarkka aikataulu on sovittava ohjaajan kanssa! Tutkinto-ohjelma/ohjaaja antaa tarkempia ohjeita pro gradu -tutkielman esitarkastuksesta ja alkuperäisyyden Turnitin-tarkastuksesta! Kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä, opinnäytteen arvioijien on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa siitä, kun opinnäyte on jätetty arvioitavaksi.

29.10.2018       Jos pro gradu -tutkielman yhteydessä kirjoitetaan erillinen kypsyysnäyte, tulee tutkielma jättää tarkastettavaksi NettiOpsussa 29.10.2018 mennessä.

5.11.2018         Pro gradu- tutkielma on jätettävä tarkastettavaksi NettiOpsussa 5.11.2018 mennessä, kun opinnäytteen tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenä.

3.12.2018          Todistushakemus on jätettävä NettiOpsussa mikäli haluat valmistua 19.12.2018 mennessä. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Mikäli haluat valmistua maisteriksi valmistuneiden juhlaan mennessä, jätä hakemus viimeistään 3.12.2018.

14.12.2018       Valmistuneiden juhla.

19.12.2018       Joulukuun viimeinen todistusten myöntämispäivä.

Em. aikataulua noudattamalla voidaan varmistaa todistuksen valmistuminen joulukuun puolella 19.12.2018 mennessä.

26.12.2018       Todistushakemus on jätettävä viimeistään 26.12.2018* mikäli haluat että todistus päivätään vuoden 2018 puolelle. Todistuksen kirjoittaminen siirtyy tammikuulle. Kaikkien tutkintoon tulevien suoritusten ja kokonaismerkintöjen on oltava rekisterissä. Jätä kokonaismerkintäpyynnöt viimeistään 19.12.2018, jotta merkinnät ehditään kirjata ennen todistushakemuksen viimeistä jättöpäivää.

Valmistuneiden juhla syksyllä 2018

Syyslukukaudella valmistuvien maisterien juhlaa vietetään perjantaina 14.12.2018. Juhlaan ilmoittaudutaan e-lomakkeella. Juhlaan voi ilmoittautua ja osallistua vaikkei olisi virallisesti vielä valmistunutkaan.

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Tiedekuntaneuvostot, jotka päättävät lisensiaatintutkielmien ja väitöskirjojen hyväksymisestä, kokoontuvat kerran kuukaudessa. Heinäkuussa ei ole tiedekuntaneuvostojen kokouksia. Tutkintotodistus valmistellaan, kun tutkintodistushakemus on jätetty (lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ei tarvitse jättää hakemusta) ja tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt lisensiaatintutkielman tai väitöskirjan.