Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Valmistuneet työelämässä

Yliopisto seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään keräämällä heiltä tietoa työuran alkuvaiheista, tyytyväisyydestä tutkintoon ja työuraan sekä näkemyksiä niin koulutuksen tuottamasta osaamisesta kuin työelämän ajankohtaisista osaamistarpeista.

Uraseurantaa tehdään yliopistojen valtakunnallisena yhteistyönä maistereille viisi vuotta valmistumisesta ja tohtoreille kolme vuotta valmistumisesta. Lisäksi maistereille on tehty oma sijoittumisseurantakysely noin vuoden kuluttua valmistumisesta.

Tulokset ja raportit

Valtakunnallisten uraseurantojen tulokset löytyvät kattavasti yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston sivuilta:

Lisäksi oman yliopiston tuoreimpia maisteriuraseurantojen tuloksia sekä Tampere3-tason raportti on julkaistu Power-BI -visualisointeina:

Maisterien valtakunnallisiin tuloksiin voi tutustua myös tuloksia visualisoivassa Töissä.fi -palvelussa, johon on koottu uraseurantatietoa useilta vuosilta niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Sivustolta löytyy myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään sekä vinkkejä nykyisille tai tuleville opiskelijoille.

Sijoittumisseurannan tulokset sekä aiempien vuosien uraseurantaraportit löytyvät yliopiston intrasta.