Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opiskelumahdollisuudet

Tällä sivulla on listattu, millaista koulutusta Tampereen yliopistossa on saatavilla.

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot antavat yhdessä opetettavan aineen opintojen kanssa aineenopettajakelpoisuuden.

Alumniopiskelu

Tampereen yliopistosta valmistunut voi opiskella opetussuunnitelman mukaisia opintoja alumniopiskelijana.

Avoimen yliopiston opetus

Tampereen yliopistossa voi opiskella opetussuunnitelman mukaisia opintoja avoimina yliopisto-opintoina.

Tampereen yliopiston avoin yliopisto | Avoimen yliopiston koulutustarjonta

JOO-opinnot

Tampereen yliopiston opiskelijana voit valita tutkintoosi opintoja myös muista yliopistoista joustavaa opinto-oikeutta (JOO) hyödyntäen.

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Kesäopinnot

Kesäopinnoista kerrotaan Opintojen aikana -osiossa.

   Lisensiaatintutkinto

   Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

   Tarkastele Tampereen yliopiston suomenkielisiä maisterikoulutuksia ja -ohjelmia.

   Tampereen yliopisto tarjoaa lisäksi englanninkielisiä maisteriohjelmia.

   Ristiinopiskelu

   Tampereen yliopiston opiskelijana voit opiskella tiettyjä opintoja toisissa tamperelaisissa korkeakouluissa. Lue tarkemmin ristiinopiskelun tarjonnasta ja käytännöistä.

   Tohtoriohjelmat

   Tutustu Tampereen yliopiston tohtoriohjelmiin.

   Tutkinto-ohjelmat

   Kiinnostaako tutkinnon opiskelu Tampereen yliopistossa? Lue lisää tarjolla olevista tutkinto-ohjelmista.

   Täydennyskoulutus

   Tampereen yliopisto tarjoaa maksullista täydennyskoulutusta monilla aloilla.

   Valinnaisina opintoina opiskeltavat opintokokonaisuudet

   Tampereen yliopiston tarjoamista valinnaisten opintojen kokonaisuuksista saat tietoa Opintojen aikana -osiosta.

   Verkosto-opinnot

   Tampereen yliopisto on mukana useassa joustavia opiskelumahdollisuuksia tarjoavassa verkostossa. Lue lisää verkosto-opinnoista Opintojen aikana -osiosta.

   Yliopistopedagogiikka

   Yliopistopedagogiikan opinnoissa opiskelijat vahvistavat pedagogista asiantuntijuuttaan sekä osallistuvat monitieteiseen opettajien yhteisöön.