Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen viestintätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmissa

Tohtorikoulutustoimikunta (31.12.2018 asti)

Tohtorikoulutustoimikunnan tehtävät ovat:

 • tieteellisten ja taiteellisten jatkotutkintojen ja tohtoriohjelmien suunnittelun ja kehittämisen koordinointi
 • jatkotutkintoja koskevien määräysten valmistelu
 • opiskelijavalinnan valmistelu, koordinointi ja kehittäminen
 • tiedekunnan yhteisten jatkotutkintoihin kuuluvien opintojaksojen suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen
 • toimia tarvittaessa seurantaryhmänä
 • muut dekaanin, tiedekuntaneuvoston ja laajan johtoryhmän osoittamat tehtävät

Tohtorikoulutustoimikunnan jäsenet:

 • varadekaani Katja Valaskivi, puheenjohtaja
 • apulaisprofessori Johanna Vaattovaara (kielten tohtoriohjelman vastuuhenkilö)
 • professori Mari Hatavara (kirjallisuustieteen tohtoriohjelman vastuuhenkilö)
 • professori Tuomas Harviainen (informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelman vastuuhenkilö)
 • professori Veikko Surakka (vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelman vastuuhenkilö)
 • professori Mikko Lehtonen (viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelman vastuuhenkilö)
 • yliopistonlehtori Tuula-Riitta Välikoski
 • yliopistonlehtori Niina Lilja
 • tohtoriopiskelija Essi Vatilo (varajäsen: Hanna Limatius)
 • tohtoriopiskelija Tuulikki Alamettälä (varajäsen: Maija Peltola)
 • tutkimuspäällikkö Sanna Kivimäki
 • opintosihteeri Elisa Laatikainen
 • opintokoordinaattori Sari Raudasoja, sihteeri

Tohtoriohjelmien ohjausryhmät (31.12.2018 asti)

Tohtoriohjelma ohjausryhmän tehtävät ovat:

 • arvioida tohtoriopiskelijoiksi hakevien hakemukset ja tehdä tohtorikoulutustoimikunnalle esitys tohtoriohjelmaan hyväksyttävistä tohtoriopiskelijoista (ohjausryhmän opiskelijajäsenet eivät osallistu opiskelijavalintaan),
 • kehittää tohtoriohjelman koulutusta sekä valmistella tohtoriohjelman opetussuunnitelma ja -ohjelma,
 • muut dekaanin, tiedekuntaneuvoston, laajan johtoryhmän tai tohtorikoulutustoimikunnan sille osoittamat tehtävät.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma                  

 • Alamettälä Tuulikki, tohtoriopiskelija
 • Arvola Paavo, yliopisto-opettaja
 • Harviainen Tuomas, professori, puheenjohtaja
 • Sotamaa Olli, apulaisprofessori
 • Talja Sanna, yliopistonlehtori

Kielten tohtoriohjelma

 • Kivilehto Marja, yliopistonlehtori
 • Leino Unni-Päivä, yliopistonlehtori
 • Mikhailov Mikhail, professori
 • Oksanen Henrik, tohtoriopiskelija
 • Riquet Johannes, apulaisprofessori
 • Salmela Markku, yliopistonlehtori
 • Sandberg Kirsi, tohtoriopiskelija
 • Vaattovaara Johanna, apulaisprofessori, puheenjohtaja

Kirjallisuuden tohtoriohjelma

 • Hatavara Mari, professori
 • Jolma Nanny, tohtoriopiskelija
 • Kivistö Sari, professori, puheenjohtaja
 • Mäkelä Maria, yliopistonlehtori
 • Pihl Erika, tohtoriopiskelija

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

 • Hulkko Pauliina, professori
 • Isotalus Pekka, professori 
 • Kunelius Risto, professori
 • Lehtonen Mikko, professori, puheenjohtaja
 • Rautiainen-Keskustalo Tarja, professori
 • Ridell Seija, professori
 • Suutela Hanna, professori
 • Välikoski Tuula-Riitta, yliopistonlehtori
 • Väliverronen Jari, tohtoriopiskelija

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma

 • Isokoski Poika, yliopistotutkija
 • Olsson Tuomas, professori
 • Raisamo Roope, professori 
 • Sand Antti, tohtoriopiskelija                  
 • Surakka Veikko, professori, puheenjohtaja
 • Turunen Markku, professori