Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Vastuuopettajat

Tämän sivun sisältö koskee kaikkia Tampereen yliopistossa opintoja suorittavia opiskelijoita.

Erilaisilla opintojen osilla, kuten opintojaksoilla ja opintokokonaisuuksilla, on vastuuopettajia tai vastuuhenkilöitä. Vastuuopettajien rooli ja tehtävät vaihtelevat jonkin verran tiedekunnittain, tutkinto-ohjelmittain ja jopa opintojaksoittain. Yleensä vastuuopettajan vastuu on ensisijaisesti  sisällöllistä. Tälle sivulle on koottu tietoa vastuuopettajista ja heidän tehtävistään.

Vastuuopettajat tiedekunnittain