Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Harjoittelu historian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelujakso on vapaaehtoinen osa historian opintoja. Sen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus päästä käsiksi oman alan asiantuntijatyöhön osana opintoja sekä toimia avauksena kohti tulevaa työelämää. Harjoittelun aikana opiskelija pääsee soveltamaan oppiaineen tietoja käytännön työelämässä.

Harjoittelua varten on mahdollista saada harjoittelutukea. Tampereen yliopisto myöntää vuosittain harjoittelutukea, ja myönnettävän harjoittelutuen määrä selviää vuosittain joulu-tammikuussa. Tuen hausta tiedotetaan joulu-tammikuussa opiskelijan työpöydällä. Harjoittelutukea voi käyttää vain harjoitteluun, joka tapahtuu suomalaisen työnantajan palveluksessa. Harjoittelupaikka voi olla ulkomaillakin, kunhan työnantaja on suomalainen.

Opintoihin liittyvästä harjoittelusta tehdään aina ennen harjoittelun alkamista kirjallinen harjoittelusopimus yliopiston tiedekunnan ja harjoittelupaikan välillä. Harjoittelupaikka nimeää opiskelijalle ohjaajan. Opiskelija laatii harjoittelupaikan ohjaajan kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa sovitaan harjoittelun aikaisista tehtävistä ja opiskelijan harjoittelulle asettamista henkilökohtaisista tavoitteista. Harjoittelijan ja harjoittelupaikan kesken tehdään työsopimus, jossa sovitaan työsuhteen ehdoista.

Harjoittelun päätyttyä harjoittelusta kirjoitetaan raportti, jossa tarkastellaan erityisesti sitä, millä tavalla tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet toteutuivat harjoittelussa: miten työskentely on tukenut osaamisen karttumista. Vapaamuotoisesta raportista tulee käydä ilmi työtehtävien luonne, työn kesto ja siihen käytetty aika; miten omat opinnot kytkeytyivät harjoitteluun ja miten työ niveltyi suoritettuihin opintoihin; omien mahdollisten ammatti- ja työelämäsuunnitelmien liittyminen ko. työhön; reflektio omasta oppimisesta: missä onnistumisia, missä voisi vielä kehittyä. Lisäksi raportissa voidaan käsitellä harjoittelupaikan löytämistä ja oman työn niveltymistä työyhteisön organisaatioon. Raportin pituus on neljästä viiteen sivua ja sen perusteella on mahdollista saada 2–3 opintopistettä.

Harjoittelun yhteyshenkilö on Teijo Räty teijo.raty@staff.uta.fi 050 318 6672.