Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat

Erikoislääkärien lisäkoulutus

Lisäkoulutusohjelman opinto-oikeuden hakeminen

Hakijan tulee täyttää seuraavat lomakkeet:

Lisäksi hakijan tulee toimittaa seuraavat liitteet:

  • kopio erikoislääkärin tutkintoa/koulutusta koskevasta Valviran laillistustodistuksesta
  • lisäksi henkilö, joka ei ole opiskellut aiemmin Tampereen yliopistossa: kopio henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen muu henkilötodistus)

Hakemus liitteineen toimitetaan tiedekunnan hallintoon osoitteeseen:

Tampereen yliopisto
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Sari Orhanen
PL 100
33014 Tampereen yliopisto

Lukuvuosittainen ilmoittautuminen yliopistoon ei koske ammatillista jatkokoulutusta suorittavia lukuvuodesta 2016-2017 alkaen: Yliopiston päätöksellä muut kuin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat uuden opiskeluoikeuden saatuaan ja heidät kirjataan opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi. Uutta ilmoittautumista ei enää vaadita lukuvuosittain. Menettely koskee kaikkia erillisiä opintoja suorittavia, mukaan lukien alumniopiskelijat, vierailevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat, erikoistumiskoulutuksiin valitut (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) sekä avoimia yliopisto-opintoja suorittavat.

HUOM! Lukuvuosittainen ilmoittautuminen koskee yhä tutkinto-opiskelijoita (mm. tohtoriopiskelijat). Tutkinto-opiskelijan laiminlyödessä lukuvuosi-ilmoittautumisen on hänen haettava opinto-oikeuden palautusta, josta peritään erillinen maksu.

Nimen-, kotikunnan ja osoitteenmuutokset on opiskelijan itse ilmoitettava opintotoimistoon välittömästi. Nimenmuutokseen tarvitaan luotettava todistus nimen muuttumisesta (esimerkiksi passi tai virkatodistus). Kotikunnan ja osoitteenmuutokset on ilmoitettava joko NettiOpsussa, sähköpostitse opintotoimisto.tau@tuni.fi tai faksilla (03) 3551 6013.

Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusohjelman kuulustelu

Ilmoittaudu kuulusteluun viimeistään viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää. Tarkista kirjallisuus ja kuulustelupäivämäärät  ja -paikat alla olevista linkeistä.

Huomioi, että kuulusteluun osallistuvalla täytyy olla myönnettynä opinto-oikeus lisäkoulutusohjelmaan.