Koulutustarjonta

Lääketieteen tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa terveys- ja hyvinvointialalla tohtorikoulutusta kolmessa tohtoriohjelmassa, jotka ovat terveystieteiden tohtoriohjelma, lääketieteen tohtoriohjelma ja englanninkielinen kansainvälisen epidemiologian tohtoriohjelma eli International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE).

Lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta lääketieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon. Lääketieteen tohtorin tutkintoa opiskelemaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Tutkinnon mahdollisia oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan.

Lääketieteen tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.