Koulutustarjonta

Historian tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa humanistisella, psykologian ja yhteiskuntatieteiden aloilla tohtorikoulutusta neljässä eri tohtoriohjelmassa, jotka ovat filosofian, historian, psykologian ja logopedian sekä yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmat. Filosofian, historian ja logopedian oppialoilla voidaan suorittaa filosofian tohtorin tutkinto (FT). Psykologian oppialalla voidaan suorittaa psykologian tohtorin tutkinto (PsT) tai filosofian tohtorin tutkinto (FT). Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa voidaan suorittaa yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) tai filosofian tohtorin tutkinto (FT).  

Historian tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka ovat päteviä analysoimaan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti muutoksen ymmärtämistä eli ilmiöiden ajallista, paikallista ja käsitteellistä vertailua. Kriittinen historiallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ymmärtämiseen. Tohtorin tutkinto historiassa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu.

Historian tohtoriopiskelijoiden tutkimuskohteet ovat laajat ja moninaiset, mutta keskittyvät oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat modernisaation ja kansalaisyhteiskunnan historia, kansainvälinen vuorovaikutus ja arjen historia Suomessa ja varhaisessa Euroopassa. Tohtoriohjelmalla on omintakeinen, yhteiskuntahistoriallisesti painottunut profiili, jossa korostuvat ajallinen ja alueellinen vertailu sekä metodinen ja teoreettinen osaaminen.

Historian tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.