Koulutustarjonta

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

 1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
 2.  hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
 3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
 4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
 5. saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

 

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelman tavoitteena on tarjota koulutusta, joka antaa valmiudet toimia tutkijana ja asiantuntijana CIS-tutkimuskeskuksen tutkimusaloilla. Nämä tutkimusalat sisältävät mm. seuraavia teemoja:

 • Data-analyysi, tiedon louhinta ja tilastollinen mallintaminen, esim. informaatioteoria, stokastiset menetelmät, koneoppiminen, oppivat algoritmit ja laskennallisesti intensiiviset menetelmät
 • Matematiikka ja tietojenkäsittelyn matemaattiset menetelmät, esim. lukuteoria, algebra, algebrallinen geometria, logiikka ja äärellisten mallien teoria, algoritmit, automaatit ja formaalit kielet
 • Ohjelmistot, tietokannat ja tietojärjestelmät, esim. käsitteellinen mallintaminen, tietokannan suunnittelu, tiedonhaku, tietojärjestelmien suunnittelu ja hyväksikäyttö organisaatioissa, toimitusketjun ja tuotetiedon hallinta, massaräätälöinti, ohjelmistokehitys, ohjelmisto- ja tietojärjestelmäkehityksen formaalit menetelmät, terveydenhuollon ja teollisuuden tietojärjestelmät.

Koulutuksen sisältö

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Opintojen rakenne

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) pääaineena matematiikka, tilastotiede tai tietojenkäsittelyoppi. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Filosofian tohtorin tutkinnon rakenne (240 op)

Tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot 40 op

 • Tutkimusetiikka
 • Perustutkintoa syventävät opintojaksot
 • Tutkimuksen aihepiiriin perehdyttävät opinnot
 • Pääaineen tutkijaseminaari

Väitöskirja 200 op

 

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma

Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmassa ja tutkimuskeskus CIS:ssä tapahtuu:

CIS-tutkimuskeskuksen nettisivut. Tutkimuskeskuksessa toimii erilaisia tutkimusryhmiä pääset tutustumaan niihin Research groups -sivulla.

Digital Me -konsepti kääntää päälaelleen asetelman siitä, kuka saa hyödyntää ihmistä koskevaa tietovarantoa

Professori Mikko Ruohonen oli mukana toimittamassa muistokirjaa suomalaisen tietojärjestelmätieteen uranuurtajalle, Tapio Reposelle.

Professori Mikko Ruohonen
Professori Mikko Ruohonen

Professori Laurin Hellan 60-vuotispäiväsymposium (4-6.7.2018).

 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.