Koulutustarjonta

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten visuaalisen journalismin kolme elementtiä: kuva, teksti ja design toimivat journalistisessa esityksessä, kuten uutisessa tai reportaasissa. Hän osaa tehdä myös niihin liittyvää tutkimusta, ja hänellä on hyvät valmiudet toimia alan journalistisissa tehtävissä kaikissa medioissa. Opiskelija on saanut valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma keskittyy valokuviin ja videoihin, tarinan kertomiseen ja visuaalisen tuotantoprosessin johtamiseen. Koulutukseen sisältyy käytännönläheistä tekemistä nykyaikaisessa harjoitustoimituksessa yhteistyössä muiden journalistiopiskelijoiden kanssa. Visuaalisen journalismin opiskelija paneutuu myös visuaalisen kulttuurin ja kuvajournalismin tutkimukseen.

Koulutus syventää valmiuksia toimia kuvajournalistina sekä perinteisessä että verkko- ja mobiilimediassa kuin myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija- ja koulutustehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Yliopisto-opetuksen lähtökohta ja perusta on tutkimus, eli opettajat ja tutkija opettavat niitä asioita, joita myös tutkivat. Varsinkin maisteriopinnoissa pyritään siihen, että kaikki opettajat ovat tohtorin tutkinnon suorittaneita. Voidaan ajatella, että yksi tutkinto-ohjelman tavoite on varustaa opiskelijat sellaisilla valmiuksilla, joiden avulla he pystyvät tutkimuksellisesti pohtimaan oman työnsä ammattikäytäntöjä.

Opiskelijat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tutkimusprojekteihin ja tuottavat niistä lopputöitään.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto-ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tai filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon.

Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.