Luokanopettaja, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman vanhat valintakoekysymykset

Luokanopettaja, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman vanhat valintakoekysymykset

Valtakunnallisen kasvatustieteiden valintayhteistyöverkoston eli VAKAVAN valintakoekysymykset vastauksineen vuodesta 2006 alkaen ovat saatavilla VAKAVAN verkkosivuilla.