Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman vanhat valintakoekysymykset

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman vanhat valintakoekysymykset

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman vanhoja valintakoekysymyksiä ei julkaista tekijänoikeussyistä.