Yliopisto pähkinänkuoressa

Yliopisto pähkinänkuoressa

Vuosikatsaus 2016 | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 | Henkilöstökertomus 2016

Yliopistoon hakeneet ja opinnotaloittaneet perustutkinto-opiskelijat (2016)
Hakemuksia 17 492
Aloittaneita 1 418

 

Kokonaisrahoitus 2016 (1.000 €)

Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 109 000 59 %
Muu rahoitus 76 000 41 %
Kokonaisrahoitus yhteensä 185 000 100 %

 

Opiskelijat (tilanne 31.12.2016)
Tutkinto-opiskelijat
Perustutkintoa suorittavat 11 810
Tieteellistä jatkotutkintoa suorittavat 1 646
Ammatillista jatkotutkintoa suorittavat (erikoislääkäri) 1 256
Tutkinto-opiskelijoita yhteensä 14 712
 
Tutkintojen ulkopuoliset opiskelijat
Avoin yliopisto 4 799
Täydennyskoulutus 667
 
Kaikki opiskelijat yhteensä 20 178
Ulkomaalaiset opiskelijat 989

 

Tutkinnot (2016)
Alempia korkeakoulututkintoja 881
Ylempiä korkeakoulututkintoja 1 139
Lisensiaatin tutkintoja 13
Tohtorin tutkintoja 127
Ammatillisia jatkotutkintoja (erikoislääkäri) 131
Tutkintoja yhteensä 2 291

 

Henkilökunta ( henkilötyövuosia 2015)
htv
%
Professorit ja tutkimusjohtajat 190 10
Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö 1000 50
Opetusta ja tutkimusta avustava henkilöstö 265 13
Kirjastohenkilöstö 56 3
It-henkilöstö 82 4
Hallintohenkilöstö 387 20
Henkilökunta yhteensä 1 981 100

 

karvi

 

hr-excellence

dsa

Laatujärjestelmä | HR Excellence in Research | DSA-sertifikaatti