Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän tehtävänä on tukea yliopiston strategisten tavoitteiden toteutumista. Laatujärjestelmä tuottaa johtamiseen ja toiminnanohjaukseen tietoa ja menettelytapoja, joilla kehitetään koulutuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä henkilöstön osaamista.

Yliopiston laatujärjestelmä on auditoitu 2014-2015 ja yliopistolle on myönnetty kansallinen laatuleima. Auditointitodistus on voimassa 9.4.2021 asti. 

Euroopan komission myöntämä HR Excellence in Research -tunnus osoittaa, että yliopisto tarjoaa innostavan ja hyvän työympäristön. Yliopisto on myös sitoutunut oikeudenmukaiseen ja läpinäkyvään rekrytointiin sekä tutkijoiden aseman ja työuran kehittämiseen.

Karvi       HR

 

Yliopiston laatujärjestelmä tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista   

 • tuottamalla johdolle tietoja ja menettelytapoja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
 • luomalla opetus- ja tutkimushenkilökunnalle edellytykset keskittyä tutkimukseen ja opetukseen
 • tukemalla henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittymistä
 • varmistamalla opiskelijoille mahdollisuus suorittaa laaja-alainen tutkinto suunnitelmallisesti määräajassa
 • tuottamalla yhteiskunnalle asiantuntijoita ja tutkittua tietoa
 • viestimällä aktiivisesti säännöllisillä foorumeilla sekä tiedottamalla yliopiston intrassa.

Laatujärjestelmä täydentää toiminnanohjausta ja tukee johtamista eri tasoilla. Yliopiston laatujärjestelmän vastuujako perustuu yliopiston johtosääntöön. Tampereen yliopistossa laadunhallinta tarkoittaa sitoutumista toiminnan jatkuvaan, tietoon perustuvaan parantamiseen laatukehän mukaisesti. Laatukehä (Plan - Do - Check - Act)  merkitsee toiminnan syklistä kehittämistä arviointitietoon perustuen.

Laatujärjestelmä kattaa laadunhallinnan toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä laadunhallinnan menettelytavat.

Yliopisto hyödyntää sisäisiä ja ulkoisia arviointeja toimintansa kehittämiseksi. Johdon katselmus linjaa arviointikohteet ja -aikataulun. Kehittävässä arvioinnissa vastuu toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta on arvioitavalla kohteella.

Laadunhallinnan keskeiset elementit ovat

 • johdon katselmus (yliopiston johto arvioi laatujärjestelmän toimivuutta sekä esittää toimenpiteet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen)
 • vuosittainen toiminnan ja talouden suunnittelu (sisältää CAF-itsearvioinnit ja henkilöstösuunnittelun)
 • sisäiset ja ulkoiset arvioinnit (johdon katselmuksen arviointisuunnitelman mukaisesti)
 • kehityskeskustelut (yhdistävät henkilökohtaiset ja organisaation tavoitteet)
 • palaute- ja seurantatieto (johdon tietojärjestelmä)

Yliopiston laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Laadunhallinnan menettelytavat ja ajankohtaistiedotus yliopistoyhteisön jäsenille on koottu intraan.

 

Tule mukaan kehittämään yliopiston laatua ja laadunhallintaa:

Ota yhteyttä tai anna palautetta!

 

Yhteystiedot

Jos sinulla on palaute tai kehittämisidea, voit ottaa myös suoraan yhteyttä laadunhallinnan vastuuhenkilöihin.

Sidosryhmät, kumppanit, kansalaiset

Henkilökunta

Opiskelijat

Lisätietoa