Strategia

Strategia

Toiminnassaan yliopisto korostaa opetuksen ja tutkimuksen tiivistä yhteyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kohti uutta yliopistoa

Maailma muuttuu yhä nopeammin, ja globaalia maailmaa kohtaavat entistä monimutkaisemmat ongelmat mutta myös uudet mahdollisuudet. Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 hyväksymä kestävän yhteiskunnallisen kehityksen tavoite edellyttää paitsi ympäristöongelmien myös taloudellisten, poliittisten, kulttuuristen ja sosiaalisten ristiriitojen hallitsemista. Tavoitteena on kestävä maailma, jossa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus hyvinvointiin.

Yliopistot ovat avainasemassa luodessaan uutta tietoa kestävän ja eettisen päätöksenteon pohjaksi. Tampereen yliopisto toteuttaa tätä tehtäväänsä osana maailman tiedeyhteisöä. Suomen korkeakoulujen joukossa sillä on paikkansa johtavana yhteiskuntatieteellisenä yliopistona.

Vuonna 2020 Tampereen yliopisto on kansainvälinen tutkimusyliopisto ja merkittävä uuden ja vaikuttavan tiedon tuottaja. Tämän tavoitteen toteutumista edesauttaa Tampereen uusi yliopisto, jonka muodostavat kaupungin kolme korkeakoulua. Tampereen yliopisto tuo uuteen yliopistoon vahvan yhteiskuntaan ja terveyteen liittyvän osaamisensa.

Tampereen yliopiston strategia 2016-2020

Strategian toimeenpano-ohjelma

Strategian toimeenpano-ohjelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla Tampereen yliopisto toteuttaa strategiassa linjaamansa tavoitteet.

Tulevalla strategiakaudella yliopisto painottaa neljää teemaa, joita edistämällä ja joiden avulla se pyrkii päämääräänsä. Nämä teemat ovat monitieteisyys, oppiminen, kansainvälisyys ja yliopistoyhteisö.

Tamperelaisten korkeakoulujen yhteenliittymä on keskeinen keino strategian lupaukseen vastaamisessa ja neljässä teema-alueessa onnistumisessa. Toimeenpano-ohjelmassa mainitut toimenpiteet vievät Tampereen yliopistoa haluttuun suuntaan ja tukevat myös uuden yliopiston tavoitteita.

Tampereen yliopiston strategian 2016–2020 toimeenpano-ohjelma