Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Aloita yhteistyö yliopiston tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa tai etsi asiantuntijaa.

Tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa voi tarkoittaa esimerkiksi osallistumista yhteisrahoitteiseen tutkimushankkeeseen, kehittämisprojektin käynnistämistä oman organisaation tueksi tai erilaisten kurssi- ja opinnäytetöiden hyödyntämistä.

Tutustu Tampereen yliopiston tutkimukseen ja tutkimuksen tekijöihin yliopiston Tutkimus-sivustolla.

Asiantuntijatietokanta

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta löydät tietoja yliopiston asiantuntijoista ja heidän toiminnastaan. Mediaa asiantuntijoiden etsinnässä auttaa viestintäpalvelut.

Yhteisrahoitteinen tutkimus tai räätälöity kehittämishanke

Tampereen yliopistossa tehdään useita yhteisrahoitteisia tutkimushankkeita kumppaneiden kanssa. Yhteiset intressit uuden tiedon tuottamisessa tuovat asiantuntijat ja kumppanit yhteen.

Yhteisten tutkimushankkeiden suunnittelussa, rahoituksen hakemisessa, sopimusasioissa sekä innovaatioihin ja muihin tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä avustaa yliopiston tutkimuspalvelut.

Tiettyyn tarpeeseen sovitettu tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyy keskustelemalla ensin yrityksenne tai organisaationne tilanteesta ja erilaisista toteutusvaihtoehdoista.

Jos olet kiinnostunut yhteisestä tutkimushankkeesta tai teidän organisaatiolle räätälöidystä kehittämishankkeesta keskusteluja kanssanne käynnistävät tutkimuspalvelut ja tiedekunnat sekä tutkimusyksiköt.

Liiketoiminnan kehittämisprosesseja tukevia asiantuntijapalveluita ja tutkimusta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille tarjoaa myös Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Opiskelijatyöt

Opiskelijoiden tekemät pienimuotoisemmat projektit ja opinnäytetyöt ovat myös hyvä tapa hyödyntää yliopiston osaamista. Opiskeljayhteistyön voit käynnistää muun muassa

Ota yhteyttä

Tutkimuspalvelupäällikkö Hannele Auffermann
puh. 040 544 1841
email. etunimi.sukunimi@uta.fi, tutkimuspalvelut@uta.fi