Tutkimuksen etiikka

Tutkimuksen etiikka

Tutkimusetiikka ja tutkimuksen hyvät käytännöt ovat tärkeä osa tutkimuksen vahvistamista ja toimintaedellytyksiä.

Tampereen yliopistossa hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamista valvoo yliopiston rehtori. Kansallisesti tutkimuseettistä toimintaa valvoo Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK).

Tampereen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia 

Eettinen arviointi ja tutkimusetiikan opetus

Tampereen yliopisto on keväällä 2010 perustanut Tampereen alueen ihmistieteiden eettisen toimikunnan, joka huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä Tampereella. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää tutkimusetiikkaan liittyvää opetusta.