Julkaisut ja aineistot

Julkaisut ja aineistot

Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta voit tehdä hakuja yliopiston asiantuntijoista ja heidän julkaisuistaan.

Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta TamPubista löydät

  • Tampere University Pressin julkaisemia vertaisarvioituja Open Access -kirjoja (TUP OA Books -kokoelma),
  • yliopiston opinnäytteitä: väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä,
  • yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteita,
  • opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä sekä
  • verkko- ja sarjajulkaisuja.

Tutkimusaineistot

Sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun tarjoaa Tietoarkisto.  

Tietoarkisto toimii Tampereen yliopiston yhteydessä, mutta palvelee valtakunnallisesti. Kaikki Tietoarkiston palvelut ovat maksuttomia.

Tietoarkiston perustehtäviä ovat:

  • tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi
  • arkistoitavien aineistojen tarkistaminen ja kuvailu
  • aineistojen pitkäaikaissäilyttäminen käyttökuntoisina
  • aineistojen käyttöehdoista sopiminen
  • aineistojen toimittaminen jatkokäyttöön
  • aineistoihin liittyvä tietopalvelu
  • aineistojen jatkokäytön edistäminen
  • aineistonkeruun ja jatkokäytön hyvien käytäntöjen tukeminen
  • menetelmäopetuksen tukeminen
  • arkiston toiminnasta ja alan tapahtumista tiedottaminen
  • data-arkistojen kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen