Avoin tiede -työryhmä

Avoin tiede -työryhmä

Tampereen yliopiston rehtori on asettanut Avoin tiede -työryhmän Tampereen yliopistoon kaudelle 2.3.2016 - 31.12.2017. 

Työryhmä toimii tieteen ja tutkimuksen avoimuutta koskevan keskustelun foorumina ja aihetta koskevien ohjeiden ja päätösten valmistelun apuna. Työryhmä raportoi tiedeneuvostolle kerran vuodessa toiminnastaan ja avoimen tieteen ja tutkimuksen tilasta ja kehittämistarpeista Tampereen yliopistossa.

Avoin tiede -työryhmä

Seppo Parkkila, vararehtori, työryhmän puheenjohtaja
Markku Ihonen, tutkimuksen kehittämispäällikkö, työryhmän sihteeri
Helena Laaksonen, tietoarkiston johtaja, FSD
Elina Mäkinen, tutkijatohtori, JKK
Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja
Pirjo Nikander, tutkimusjohtaja
Liina-Kaisa Tynkkynen, tutkijatohtori, HES

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka

Rehtori on hyväksynyt päätöksellään 27.10.2016 Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikan.

Työryhmän kokousmuistiot