Muu koulutus

Muu koulutus

Tampereen yliopistossa voi opiskella paljon muutakin kuin kokonaisia tutkintoja. Alle on listattu kaikki tarjolla oleva muu koulutus. Osa tarjonnasta on avointa kaikille kiinnostuneille; osa taas on rajattu esimerkiksi jo Tampereen yliopistossa opiskeleville.

Jos et ole varma, mihin ja miten sinun tulisi hakeutua, sinun kannattaa aloittaa sivulta Miten juuri minä haen? 

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot ovat tarjolla vain Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille valintaperusteissa kerrotuin edellytyksin. Yliopistojen yhteishaussa ei voi hakea Tampereen yliopiston aineenopettajakoulutukseen. 

Alumniopinnot

Alumniopinnot on tarkoitettu Tampereen yliopistossa tutkinnon suorittaneille.

Ammatillinen jatkokoulutus

Tampereen yliopisto tarjoaa lääketieteen alan ammatillista jatkokoulutusta seuraavasti:

* erikoislääkärikoulutus

* erikoishammaslääkärikoulutus

* yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

* lisäkoulutusohjelmat

* EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut

Erikoislääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) voi hakeutua opiskelijaksi, kun on suorittanut suomalaisen lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) tai vastaavan tutkinnon ulkomailla ja saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän laillistuksen toimia lääkärinä Suomessa.

Erikoishammaslääkärikoulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on suorittanut suomalaisen hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnon tai vastaavan tutkinnon ulkomailla, saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän laillistuksen toimia hammaslääkärinä Suomessa ja työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Alakohtaisiin lisäkoulutusohjelmiin voi hakea opinto-oikeutta erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen.

Avoimet yliopisto-opinnot

Avoimet yliopisto-opinnot ovat nimensä mukaisesti kaikille avoimia. Opetus on Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista.

JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) voit hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa.

  • Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien JOO-opintoihin on jatkuva haku, kuitenkin vähintään kuukausi ennen suunniteltujen opintojen alkua
  • Tarkemmat hakuohjeet: Miten haen JOO-opintoihin?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Hakukelpoisia ovat Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai saaneet niihin 1+-option.

  • Hakuaika opintoihin on 11.-18.6.2018.
  • Haku opintoihin tapahtuu verkkolomakkeella, jonka linkki julkaistaan myöhemmin Kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.
  • Lisätietoja: POM-opinnot

Tampere3-ristiinopiskelu

Tampereen ammattikorkeakoulun tai Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa.

Täydennyskoulutus

Tarkempaa tietoa täydennyskoulutuksesta löydät Opiskelun oppaasta ja Täydennyskoulutus-sivuilta