Valintakokeet

Valintakokeet

Valintakokeissa mitataan hakijan tiedollisia valmiuksia, edellytyksiä ja motivaatiota yliopisto-opintoihin. Koe voi perustua valintakoekirjallisuuteen ja/tai aineistoon, joka on jaossa ennalta tai vasta valintakokeessa. Kokeisiin valmistautuessaan hakija tutustuu tieteenalan perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita.

Lisätietoa valintakokeen toteuttamistavasta saa kunkin hakukohteen valintaperusteista. Osa hakukohteista myös julkaisee vanhoja valintakoekysymyksiä.