Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka on otettava vastaan määräaikaan mennessä. Jos et  tee niin, menetät saamasi opiskelupaikan. Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova: sitä ei voi muuttaa tai perua.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella ilmoitat, että

a) otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, tai

b) otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, mutta jäät jonottamaan ylempään hakukohteeseen, johon olet varalla (ks. lisätietoja), tai

c) et ota vastaan sinulle tarjottua opiskelupaikkaa.

Paikan vastaanottamisen jälkeen sinun on vielä ilmoittauduttava yliopistoon.

Miten otan opiskelupaikan vastaan?

Opiskelupaikka on otettava vastaan määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa, jonne pääset kirjautumalla sisään Opintopolku.fi-sivustolle (ks. ohjeet). Opiskelupaikan voit ottaa vastaan myös sähköisen tuloskirjeen mukana olevalla opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella. Huomioithan, että voit ottaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vastaan vain yhden opiskelupaikan.

Mitä teen, jos olen hakenut useampaan kuin yhteen hakukohteeseen?

Jos sinut valitaan muuhun kuin ylimpään hakukohteeseesi, voit ottaa paikan vastaan vasta, kun ylempien hakutoiveidesi valintojen tulokset ovat valmiit. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan 28.6.2018 mennessä. Tämän jälkeen voit ottaa saamasi paikan vastaan, ja tarvittaessa ilmoittaa jääväsi jonottamaan ylempään hakukohteeseen. Ota opiskelupaikka vastaan vasta, kun olet varma asiasta.

Mikäli tilanteesi ei muutu ylemmissä hakukohteissa, paikan vastaanotto vahvistuu automaattisesti valintasijoittelun päättyessä 31.7.2018. Jos sinut hyväksytään varasijalta ylempään hakutoiveeseen, sinulle tarjotaan tilalle uutta opiskelupaikkaa. Tällöin aiempi vastaanotto peruuntuu automaattisesti, eikä aiemmin vastaanotettua paikkaa voi enää ottaa vastaan. 

Voit halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti vastaan jo saamasi opiskelupaikan. Tämä on mahdollista vain silloin, jos et ole vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi hakukohteisiin. Muutoksen voi tehdä Oma Opintopolku -palvelussa.

Määräajat

Yhteishaku ja siirtohaku

Keväällä 2018 järjestettävässä korkeakoulujen yhteishaussa, jossa valitaan opiskelijat syksyllä 2018 alkaviin opintoihin, tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. 

Jos sinut valitaan opiskelijaksi viimeistään 28.6.2018, sinun on tehtävä vastaanottoilmoituksesi korkeakouluun viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Jos sinut valitaan tämän jälkeen varasijalta, varmista Oma opintopolku –palvelusta tai yliopiston hakijapalveluista, mihin mennessä sinun on ilmoitettava paikan vastaanottamisesta.

Jos otat paikan vastaan, mutta jäät jonottamaan ylempään hakukohteeseen, jonotus on voimassa 31.7.2018 saakka, jolloin yhteishaun valintasijoittelu ja hakukohteiden täyttäminen päättyy sekä kaikki varasijat perutaan automaattisesti. Tällöin siis jonotus ylempiin hakutoiveisiin päättyy ja aiempi paikan vastaanotto muuttuu sitovaksi.

Samat tulosten julkistamisajat sekä paikan vastaanoton määräajat koskevat myös Tampereen yliopiston siirtohakua.

Kansainvälinen maisterihaku

Tampereen yliopiston kansainvälisen maisterihaun 2018 tulokset julkaistaan viimeistään 29.3.2018. Opiskelupaikan vastaanotto on tehtävä viimeistään 24.4.2018 klo 15.00.

Tohtorihaku

Tampereen yliopiston syksyn 2017 yhteisen tohtorihaun tulokset julkaistaan 15.12.2017 mennessä. Opiskelupaikan vastaanotto on tehtävä viimeistään 9.1.2018 klo 15.00.

Yhden paikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtavia koulutuksia.  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.–31.12.) aikana alkavasta koulutuksesta. Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa sekä yhteishaussa että erillishaussa, sinun täytyy valita, minkä paikan otat vastaan.

Säännös ei kuitenkaan koske siirto-opiskelupaikan vastaanottamista, koska siirtoon liittyy entisen opiskeluoikeuden menettäminen. Säännös ei myöskään estä sinua ottamasta vastaan useampia korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja eri lukukausina alkavista koulutuksista.

Huom! Hyväksytty hakija voi ottaa Tampereen yliopistossa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta riippumatta siitä, onko paikan saanut yhteishaussa vai erillishauissa (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 12 §).

Miten ilmoittaudun yliopistoon?

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen lisäksi sinun on ilmoittauduttava yliopistoon 31.8.2018 mennessä. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköisesti Opintopolku.fi -portaalin kautta. Voit ilmoittautua opiskelijaksi heti otettuasi opiskelupaikan sitovasti vastaan.

Ilmoittautumista koskevat ohjeet lähetetään opiskelijaksi hyväksytyille postitse heinäkuun aikana. Huom! Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hyväksytyt opiskelijat noutavat ennen ilmoittautumistaan ilmoittautumispaperit kansainvälisten asioiden toimistosta (Tampereen yliopiston päärakennus, huone A129).

Uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä (vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä vamma tai sairaus). Poissaolevaksi ilmoittaudutaan postitettavasta hyväksymismateriaalista löytyvien ohjeiden mukaan. Katso lisää uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautumisesta.

Voinko siirtää opintojen aloitusta?

Pääsääntöisesti opintojen aloitusajankohtaa ei voi siirtää. Yliopistolain (2009/558) mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan, jos hän:

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi Tampereen yliopistoon, mutta poissaolon lakiperusteinen syy on todistettava. Poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit (ks. lista dokumenteista alempana) tulee toimittaa postilla tai esittää Tampereen yliopiston aktuaarinkansliassa (ks. aktuaarinkanslian yhteystiedot ja aukioloajat). Dokumentit tulee toimittaa 7.9.2018 klo 14.00 mennessä, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.

Jos sinulla on ennestään joku muu tutkinnonsuoritusoikeus ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodeksi 2017 – 2018 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissa olevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi 11.1.2019 mennessä.

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissa olevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

1) Jos henkilö suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:

Toimitettava dokumentti: palvelukseenastumismääräys

2) Jos henkilö on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla:

Toimitettava dokumentti: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai
muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi muun todennetun syyn (tämä poissaolo lyhentää poissaolojen kiintiötä)

1) Jos henkilö on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan:

Toimitettava dokumentti: sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus (lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2018) tai riittävä selvitys sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamista esteistä (esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon; opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.)

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Säännökset muutoksineen

  • Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998
  • Yliopistolaki 558/2009
  • Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta 482/2013
  • Ammattikorkeakoululaki 351/2003
  • Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003
  • Henkilötietolaki 523/1999