Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet

Yhteishaussa ja siirtohaussa hakiessasi saat sähköisen hakulomakkeen lähetettyäsi tiedon hakemukseesi mahdollisesti tarvittavista liitteistä.

Mikäli haet yhteishaussa ylioppilastutkintotodistuksen, valintakokeen tai näiden yhdistelmän perusteella tutkinto-ohjelmiin suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja, liitteitä ei pääsääntöisesti vaadita. Lue lisää ja katso mahdolliset poikkeukset kohdasta korkeakoulukelpoisuuden todistavat liitteet.

Liitteiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja, vaan tavalliset, hyvälaatuiset kopiot riittävät. Tarvittaessa alkuperäisiä kappaleita voidaan pyytää nähtäväksi mahdollisen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.

Liitteet toimitetaan postitse. Ne on myös mahdollista tuoda hakijapalveluiden toimistoon Tampereen yliopiston Päätalolle, huoneeseen C7. Liitteitä ei palauteta hakijoille.

Korkeakoulukelpoisuuden todistavat liitteet

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ei tarvitse erikseen todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan, vaan tutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.  Katso lisää korkeakoulukelpoisuuden todistavista liitteistä.

Hakukeväänä valmistuvat hakijat, joilla ei hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta (mukaan lukien hakukeväänä valmistuvat IB- ja EB-hakijat) on toimitettava opintorekisteriote tai vastaava väliaikainen arviointi omasta oppilaitoksestaan 13.4.2018 mennessä. Keväällä ylioppilastutkinnon suorittavien ei tarvitse toimittaa liitteitä, heidän tietonsa saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta kevään ylioppilaskirjoitusten tulosten valmistuttua. Katso ohjeet hakukeväänä valmistuvien hakijoiden liitteiden toimittamisesta.

Maisterihaun, siirtohaun ja avoimien yliopisto-opintojen perusteella hakevien liitteet

Jos haet yhteishaussa suorittamiesi avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella, tai jos olet suorittanut aiemman yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon ja haet suoraan maisterikoulutuksiin tai -ohjelmiin, hakulomake pyytää sinua aina toimittamaan liitteitä. Myös siirtohaussa siirto-opiskelijoina hakevilta edellytetään liitteitä. Vaadittavat liitteet ovat yleisimmin todistusjäljennökset aiemmista tutkinnoista ja/tai opinnoista sekä vapaamuotoinen perustelukirje.

Maisterikoulutuksissa ja -ohjelmissa, siirtohaussa sekä yhteishaussa avoimien yliopisto-opintojen perusteella haettaessa jokaiseen hakukohteeseen toimitetaan omat liitteet. Jos siis haet esimerkiksi kahteen eri maisterikoulutukseen, tulee näistä molempiin toimittaa omat liitteensä ja yksilöity perustelukirjeensä. Voit kuitenkin toimittaa nämä samassa kirjekuoressa.

Liitteiden tulee olla perillä yliopistossa viimeistään:

  • maisterihaku: 6.4.2018.
  • haku avoimien yliopisto-opintojen perusteella: 13.4.2018.
  • siirtohaku: 23.5.2018.

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella hakevien hakuohjeet

Maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeet

Siirtohaun hakuohjeet

Perustelukirje

Tampereen yliopiston maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin, siirtohaussa ja yhteishaussa avoimien yliopisto-opintojen perusteella hakevilta edellytetään hakemuksen liitteiksi mm. perustelukirjettä. Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat opintosuoritukset, mutta perustelukirjeellä on myös merkitystä valinnassa.

Opiskelijoiksi pyritään saamaan motivoituneita hakijoita, joilla on tosiasiallinen aikomus suorittaa korkeakoulututkinto tavoiteajassa.  Hakijan opiskelumotivaatiota arvioidaan perustelukirjeen avulla. Kirjeen suositeltava pituus on 1–2 sivua. Perustele kirjeessä, miksi haet juuri tähän koulutukseen Tampereen yliopistossa. Kirjeessä voit käsitellä aiempaa koulutus- ja työkokemustaustaasi, opintotavoitteitasi, opiskelumotivaatiotasi sekä mahdollisuuttasi opiskella päätoimisesti. Kerro myös, miten koulutus mielestäsi tukee tieteellisiä tai ammatillisia tavoitteitasi.

Kansainvälisessä maisterihaussa hakevien liitteet

Katso ohjeet sivulta How to apply.

Kilpailumenestyksen perusteella hakevien liitteet

Kilpailumenestyksen perusteella haettaessa liitteeksi tarvitaan todistus kilpailumenestyksestä. Toimita hakulomakkeen ohjeiden mukaan todistus Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Kilpailumenestyksen perusteella hakevien hakuohjeet

Tohtorihaun liitteet

Tampereen yliopiston yhteisessä tohtorihaussa liitteet palautetaan sähköisessä hakujärjestelmässä hakemuksen jättämisen yhteydessä. Hakemuksen liitteet on listattu valintaperusteissa, ja lista vaadittavista liitteitä näkyy vielä myös sähköisellä hakulomakkeella.

Tohtorihaun hakuohjeet