Ensikertalaisuus

Ensikertalaisuus

Yliopistojen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista ensikertalaisille hakijoille (Yliopistolaki 36b §). Ensikertalaisten kiintiöiden käyttöönotto on osa korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistamista, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa.

Kuka on ensikertalainen hakija?

Ensikertalainen hakija

 • ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa
 • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivämäärän (28.3.2018) mukaan. Ks. tarkemmin kohta Kysymyksiä ja vastauksia ensikertalaisuudesta.

Jos olet ensikertalainen hakija, sinut huomioidaan ensikertalaisille varattujen aloituspaikkojen lisäksi myös hakukohteen muissa aloituspaikoissa. Myös ensikertalaisten hakijoiden tulee täyttää hakukohteelle määritellyt minivalintakriteerit (esim. valintakokeesta saatava vähimmäispistemäärä) voidakseen tulla hyväksytyksi. Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.

Jos olet ottanut vastaan korkeakoulupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, tai olet suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen korkeakoulututkinnon, sinua ei tulevassa yhteishaussa katsota ensikertalaiseksi. Tämä tarkoittaa, että voit tulla huomioiduksi niissä aloituspaikoissa, joita ei ole varattu ensikertalaisille.

Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan. Sen lisäksi, että kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin, ei-ensikertalaisten hakijoiden kannattaa tutustua mahdollisuuksiinsa hakea opiskelemaan Tampereen yliopistoon erillishaussa siirto-opiskelijana tai yhteishaun maisterikoulutushaun kautta.

Ensikertalaisten aloituspaikat Tampereen yliopistossa vuonna 2017

Tampereen yliopistossa opiskelupaikkoja varataan ensikertalaisille vuodesta 2017 alkaen kevään yhteishauissa niissä hakukohteissa, joissa haetaan sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Poikkeuksia ovat hoitotieteen ja teatterityön hakukohteet, joissa paikkoja ei varata ensikertalaisille. Tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa ensikertalaisten aloituspaikat ilmaistaan prosenttien sijaan paikkamäärinä. Tutkinto-ohjelmien ja maisterikoulutusten valintaperusteet vuodelle 2017 on julkaistu Opintopolku.fi-palvelussa sekä Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla. Vuoden 2018 osuudet aloituspaikoista ilmoitetaan lokakuussa valintaperusteiden julkaisun yhteydessä.

Ensikertalaisten aloituspaikat tiedekunnittain ja tutkinto-ohjelmittain vuonna 2017:

Johtamiskorkeakoulu

 • Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma: n. 60 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, elinikäinen oppiminen ja kasvatus: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, luokanopettajakoulutus: n. 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, varhaiskasvatus: n. 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille

Luonnontieteiden tiedekunta

 • Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma: n. 65 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma: n. 60 % aloituspaikoista ensikertalaisille

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 • Bioteknologian tutkinto-ohjelma: n. 50 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma: n. 65 % aloituspaikoista ensikertalaisille

Viestintätieteiden tiedekunta

 • Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma: n. 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma: n. 50 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma: n. 75 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma: n. 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma: n. 75 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Suomen kielen tutkinto-ohjelma: n. 75 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma: n. 80 % aloituspaikoista ensikertalaisille

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hoitotieteen hakukohteessa aloituspaikkoja ei varata ensikertalaisille.

 • Filosofian tutkinto-ohjelma: n. 75 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Historian tutkinto-ohjelma: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Logopedian tutkinto-ohjelma: n. 60 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Psykologian tutkinto-ohjelma: n. 75 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma: n. 70 % aloituspaikoista ensikertalaisille
 • Terveystieteiden tutkinto-ohjelma, kansanterveystiede: n. 35 % aloituspaikoista ensikertalaisille

   

  Kysymyksiä ja vastauksia ensikertalaisuudesta

  Tälle sivulle on koottu hakijoita mahdollisesti askarruttavia kysymyksiä ja vastauksia ensikertalaisten kiintiöihin liittyen. 

  Hain yhteishaussa 2015 tai 2016, mutta en saanut opiskelupaikkaa. En ole myöskään aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa. Olenko enää ensikertalainen hakija?

  Kyllä olet. Pelkkä hakeminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

  Sain korkeakoulupaikan syksyllä 2014 tai myöhemmin alkaneesta koulutuksesta ja otin tuon opiskelupaikan vastaan. Jos luovun tästä opinto-oikeudesta, olenko jälleen ensikertalainen?

  Et ole. Sellaiset hakijat, jotka ovat vastaanottaneet korkeakoulupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, eivät ole enää ensikertalaisia.

  Olen suorittanut opintoja avoimessa yliopistossa / avoimessa ammattikorkeakoulussa ja minulla on ollut opinto-oikeus näihin opintoihin. Vaikuttaako tämä tilanteeseeni yhteishaussa?

  Ei vaikuta. Tulkintaan ensikertalaisuudesta vaikuttavat vain syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneisiin koulutuksiin saadut opinto-oikeudet, jotka johtavat korkeakoulututkintoon. Avoimessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa korkeakoulututkintoa, ja siksi ensikertalaisen statusta ei voi menettää näiden opintojen vuoksi.

  Olen suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla. Olenko enää ensikertalainen hakija?

  Kyllä olet. Lain mukaan ensikertalaisia ovat sellaiset hakijat, jotka eivät ole suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa. Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla tai sinulla on tutkinnon suoritusoikeus ulkomaisessa tai muutoin Suomen koulutusjärjestelmän ulkopuolisessa korkeakoulussa, sinut huomioidaan edelleen ensikertalaisten kiintiössä.

  En tullut valituksi siihen opiskelupaikkaan, johon ensisijaisesti haluan. Kannattaako minun ottaa vastaan jokin muu opiskelupaikka?

  Kyseisessä tilanteessa sinun tulisi harkita, aiotko suorittaa tutkinnon saamasi opiskelupaikan kautta. Opiskelupaikat on tarkoitettu lähtökohtaisesti niille, jotka aikovat suorittaa kyseisen tutkinnon. Jos otat vastaan opiskelupaikan vaikka tiedät, ettet aio suorittaa tutkintoa loppuun, saatat viedä opiskelupaikan sellaiselta hakijalta, joka haluaisi suorittaa juuri tämän tutkinnon. Ota siis opiskelupaikka vastaan, mikäli haluat suorittaa tutkinnon.

  Onko opiskelualan vaihtaminen enää mahdollista?

  Kyllä on. Mikäli olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja huomaat, että haluatkin vaihtaa alaa, voit hakeutua muihin koulutuksiin esimerkiksi siirto-opiskeluväylän kautta. Edelleen voit hakea normaalisti myös kandidaatin- ja maisterintutkintoihin yhteishaussa, jossa sinut huomioidaan niissä aloituspaikoissa, joita ei ole varattu ensikertalaisille. Lain mukaan ei-ensikertalaisten hakijoiden mahdollisuudet päästä opiskelemaan eivät saa olla kohtuuttomasti ensikertalaisia huonommat.

    

   Tampereen yliopistossa sinua neuvoo hakijapalvelut.