Hakeminen ja hakuajat

Hakeminen ja hakuajat

Yliopistoon on monia erilaisia hakuväyliä, joissa hakeminen tapahtuu eri tavoin. Jos et tiedä, mikä niistä on sinulle oikea, voit tutustua asiaan sivulla Miten juuri minä haen?  Tyypillisesti hakeminen Tampereen yliopistoon tapahtuu sähköisesti. Jos tiedät jo oman hakuväyläsi, tältä sivulta löydät linkit kunkin haun hakuaikoihin ja tarkempiin hakuohjeisiin.

Tutkintoon johtava koulutus

Yhteishaku: tutkinto-ohjelmat

Jos haluat suorittaa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon, voit hakea opiskelijaksi tutkinto-ohjelmaan. Myös avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella sekä kilpailumenestyksen perusteella hakevat kuuluvat yhteishaun piiriin.

 • Yhteishaun 2018 I hakuaika: ei Tampereen yliopiston hakukohteita
 • Yhteishaun 2018 II hakuaika: 14.-28.3.2018 (kaikki Tampereen yliopiston yhteishaun hakukohteet kuuluvat tähän hakuaikaan; hakuaika päättyy klo 15.00)
 • Tarkemmat hakuohjeet: Miten haen yhteishaussa tutkinto-ohjelmaan?

Siirtohaku

Siirtohaussa voivat hakea hakukohteesta riippuen

1) muista korkeakouluista siirtyvät kandidaattivaiheen opiskelijat ja/tai
2) Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat kandidaattivaiheen opiskelijat.

Jos kandidaatin tutkinto on valmis tai valmistuu hakukeväänä, tulee hakea suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana.

 • Tampereen yliopiston siirtohaun hakuaika: 2.-16.5.2018 (hakuaika päättyy klo 15.00)
 • Tarkemmat hakuohjeet: Miten haen siirtohaussa? 

Yhteishaku: maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Myös maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin haetaan sähköisessä yhteishaussa. 

 • Yhteishaun 2018 I hakuaika: ei Tampereen yliopiston hakukohteita
 • Yhteishaun 2018 II hakuaika: 14.-28.3.2018 (kaikki Tampereen yliopiston yhteishaun hakukohteet kuuluvat tähän hakuaikaan; hakuaika päättyy klo 15.00)
 • Tarkemmat hakuohjeet: Miten haen yhteishaussa maisterikoulutukseen?

Kansainvälinen maisterihaku

Tampereen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan kansainvälisessä maisterihaussa.

 • hakuaika syksyllä 2019 uudessa Tampereen yliopistossa alkaviin opintoihin: 1.12.2017 -17.1.2018 (hakuaika päättyy klo 15.00, jolloin hakemuksen on oltava perillä)
 • Tarkemmat hakuohjeet englanniksi löydät jo uuden korkeakouluyhteisön verkkosivuilta!

Tohtorihaku

Yhteinen haku tohtoriopiskelijaksi Tampereen yliopistoon tapahtuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (huhtikuussa ja lokakuussa). Poikkeuksia ovat Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma ja Kansainvälinen epidemiologian tohtoriohjelma, joilla on erilliset hakuaikansa. 

Muu koulutus

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot ovat tarjolla vain Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille valintaperusteissa kerrotuin edellytyksin. Yliopistojen yhteishaussa ei voi hakea Tampereen yliopiston aineenopettajakoulutukseen. 

Alumniopinnot

Alumniopinnot on tarkoitettu Tampereen yliopistossa tutkinnon suorittaneille.

Ammatillinen jatkokoulutus

Tampereen yliopisto tarjoaa lääketieteen alan ammatillista jatkokoulutusta seuraavasti:

* erikoislääkärikoulutus

* erikoishammaslääkärikoulutus

* yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

* lisäkoulutusohjelmat

* EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut

Erikoislääkärikoulutukseen ja yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) voi hakeutua opiskelijaksi, kun on suorittanut suomalaisen lääketieteen lisensiaatin tutkinnon (LL) tai vastaavan tutkinnon ulkomailla ja saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän laillistuksen toimia lääkärinä Suomessa.

Erikoishammaslääkärikoulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on suorittanut suomalaisen hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnon tai vastaavan tutkinnon ulkomailla, saanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämän laillistuksen toimia hammaslääkärinä Suomessa ja työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Alakohtaisiin lisäkoulutusohjelmiin voi hakea opinto-oikeutta erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen.

Avoimet yliopisto-opinnot

Avoimet yliopisto-opinnot ovat nimensä mukaisesti kaikille avoimia. Opetus on Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista.

JOO-opinnot

Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) voit hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa.

 • Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien JOO-opintoihin on jatkuva haku, kuitenkin vähintään kuukausi ennen suunniteltujen opintojen alkua
 • Tarkemmat hakuohjeet: Miten haen JOO-opintoihin?

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot

Kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen oppiaineiden opetusta luokilla 1-6. Hakukelpoisia ovat Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai saaneet niihin 1+-option.

 • Hakuaika opintoihin on 11.-18.6.2018.
 • Haku opintoihin tapahtuu verkkolomakkeella, jonka linkki julkaistaan myöhemmin Kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.
 • Lisätietoja: POM-opinnot

Tampere3-ristiinopiskelu

Tampereen ammattikorkeakoulun tai Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan valinnaisia opintoja Tampereen yliopistossa.

Täydennyskoulutus

Tarkempaa tietoa täydennyskoulutuksesta löydät Opiskelun oppaasta ja Täydennyskoulutus-sivuilta

Kysymyksiä hakemisesta

Jos haen usemmassa kuin yhdessä haussa...

Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Jos esimerkiksi haet kolmeen hakukohteeseen ensimmäisenä hakuaikana, voit hakea enintään kolmeen muuhun hakukohteeseen toisena hakuaikana. Ensimmäisen hakuajan hakukohteiden keskinäistä järjestystä et voi enää muuttaa etkä voi poistaa yksittäisiä hakukohteita hakulomakkeelta I hakuajan päätyttyä. Toisen hakuajan hakukohteesi voit sijoittaa ensimmäisen hakuajan hakukohteiden edelle, väliin ja jälkeen haluamaasi järjestykseen. Ks. myös Opintopolun ohjeet Näin haet yhteishaussa korkeakouluun.

Yhteishaun lisäksi voit hakea myös siirtohaussa tai kansainvälisten maisteriohjelmien haussa. Nämä ovat ns. erillishakuja, eikä näiden hakukohteiden määrää lasketa yhteishaun hakukohteisiin. Kansainvälisten maisteriohjelmien ja siirtohaun lisäksi voit siis hakea vielä kuuteen hakukohteeseen yhteishaussa.

Huomioithan, että vaikka voit hakea useammassa haussa, voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Rajoitus ei kuitenkaan koske siirtohakua. Ks. lisätietoja yhden paikan säännöksestä.