Koulutusvastuu ja sen jakautuminen

Koulutusvastuu ja sen jakautuminen

Sisällöllinen koulutusvastuu

Yliopiston koulutusvastuu perustuu ulkoiseen, lainmukaiseen sääntelyyn. Valtio on säädöksin antanut yliopistolle tehtäväksi järjestää määrättyihin tutkintoihin johtavaa opetusta. Sisällöllinen koulutusvastuu koskee sitä, millä koulutus- ja tutkimusaloilla yliopiston on lupa, velvollisuus ja vapaus järjestää alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin sekä tieteellisiin tai taiteellisiin taikka ammatillisiin jatkotutkintoihin johtavaa koulutusta. Sisällöllinen koulutusvastuu osoitetaan yliopiston sisällä tarkemmin tiedekunnille.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä koulutusaloja kussakin yliopistossa on ja minkä nimikkeisiä tutkintoja niissä voidaan suorittaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella säädetään yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista, erikoistumiskoulutusten aloista ja koulutusohjelmista sekä siitä, mitä erikoistumiskoulutuksen aloja ja koulutusohjelmia kussakin yliopistossa on.

Yliopiston sisällä hallitus päättää säädetyn koulutusvastuun jakaantumisesta tiedekuntien kesken. Tiedekunnissa päätetään koulutusvastuusta niiden koulutusten osalta, joissa ei järjestetä syventäviä opintoja.

Tarkka tieto tutkinto-ohjelmista, koulutus-, maisteri- ja tohtoriohjelmista sekä tutkintonimikkeistä on Tampereen yliopiston koulutusvastuuluettelossa, joka on ladattavissa samalta sivulta myös pdf-tiedostona.

Määrällinen koulutusvastuu

Määrällinen koulutusvastuu koskee sitä, kuinka paljon tutkintoja yliopiston tulee vuosittain tuottaa eri koulutusaloilla, ja kuinka määrälliset tavoitteet on jaettu yliopiston sisällä eri tiedekuntien kesken.

Yliopisto sopii opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa määrällisestä koulutusvastuusta eli tutkintotavoitteista pääsääntöisesti neljän vuoden välein (tulossopimuskausi). Tutkintotavoitteet sovitaan koulutusaloittain. Yliopiston sisällä sovitaan tiedekunnittain pidettävissä tulosneuvotteluissa, miten tutkintotavoitteet jaetaan yliopiston sisällä tiedekuntien kesken. Tutkintotavoitteiden saavuttamisella on suuri vaikutus yliopiston valtiolta saamaan rahoituksen määrään. Tutkintotavoitteiden saavuttamista seurataankin sekä tiedekuntatasolla että yliopiston hallituksessa toimintavuoden aikana.

Yliopistoon kuuluvat saavat tietoja tutkintojen määristä johdon tietojärjestelmästä. Muita, jotka tarvitsevat yksikkökohtaisia tilastoja, pyydetään tiedustelemaan niitä osoitteesta tilastot@uta.fi.

Säännökset