Arvioinnit

Arvioinnit

Tampereen yliopisto kehittää koulutustaan laatujärjestelmänsä mukaisesti. Yliopisto hyödyntää sisäisiä ja ulkoisia arviointeja toimintansa kehittämiseksi. Johdon katselmus linjaa arviointikohteet ja -aikataulun. Sisäiset arvioinnit voidaan toteuttaa itsearviointeina, vertaisarviointeina tai auditointeina.