Suomalaisyritysten digitalisaatiota kehitetään miljoonan euron tutkimushankkeella

Julkaistu 10.2.2016 - 15:20

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat saaneet mittavan rahoituksen yritysten digitalisaation kehittämiseen USCO - Using Digital Co-Creation for Business Development -hankkeessa. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin osarahoittaman kolmivuotisen hankkeen budjetti on noin miljoona euroa.

Tutkimushanke toteutetaan läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeeseen osallistuu useita erikokoisia yrityksiä: Danske Bank, Fennia, Humap Consultation, Isännöintiverkko, Kesko ja Silta Oy. Myös Verohallinto ja Keva kehittävät toimintaansa hankkeen avulla.

Tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka digitaalisen liiketoiminnan edellytyksiä voidaan edistää organisaatiotasolla ja palveluiden kehityksessä. Tavoitteena on kasvattaa ja laajentaa yritysten liiketoimintaa digitalisaatiota hyödyntäen, esimerkiksi tarjoamalla uudenlaisia palveluita asiakkaille. Julkisen sektorin osalta digitaalisten palveluiden avulla voidaan sekä palvella asiakkaita paremmin että tehostaa toimintaa.

Tutkimusprojektissa etsitään uutta tietoa ja kokemuksia digitaalisten, osallistavien työvälineiden ja menetelmien käytöstä. Hankkeen tavoitteena on levittää tuloksia mahdollisimman laajasti erityisesti pk-yrityksiin, joiden osalta digitalisaation edistäminen on erittäin keskeistä.

Digitalisaatiota mahdollistavan uudistumisen ajatellaan vaativan uudenlaista, osallistavaa ja henkilöstön vahvuuksiin keskittyvää johtamista. Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot kokeilevat ketteriä digitaalisia ja perinteisempiä yhteiskehittämisen menetelmiä. Yrityksissä otetaan käyttöön Start Up -yritys Viima Solutions Oy:n digitaalinen yhteiskehittämisen työkalu. Projektin aikana kehitetään yritysten tarpeiden mukaisesti helppokäyttöinen digitaalinen peli tai työkalu, jonka tavoitteena on edesauttaa digitaalisen liiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen osana järjestetään Cambridgen yliopistossa Englannissa yritysleirejä, joiden tarkoituksena on kehittää osallistujien kansainvälistä kilpailukykyä.

Laureasta projektissa ovat mukana yrittäjyys- ja innovaatiojohtaja Krista Keränen ja projektipäällikkö Ruusa Ligthart. Laurean tutkimus keskittyy yhteiskehittämisen menetelmien käyttämiseen digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi Laurea hyödyntää projektissa ketteriä palvelumuotoilun menetelmiä. Laurea tutkii ja kehittää hankkeessa palveluita, johtamista sekä avoimia innovaatioita.

Tampereen yliopisto tutkii, kuinka johtaminen, organisaatiokulttuuri ja työhyvinvointi voivat tukea organisaatioiden digitalisoitumista. Mukana hankkeessa on Johtamiskorkeakoulun Työhyvinvoinnin tutkimusryhmä tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammen ja projektipäällikkö Riitta-Liisa Larjovuoren johdolla.

Lisätietoja:
Yrittäjyys- ja innovaatiojohtaja Krista Keränen, 046 856 7483
Laurea-ammattikorkeakoulu/TKI-kehitysyksikkö

Tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi, 050 420 1532
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu