Maailmaa läskistyy vauhdilla

Julkaistu 5.2.2018 - 11:53
Ransklaiset/ Kuva: Pexels.com
Länsimaissa ihmisten paino on jo niin korkealla, että siitä ei pääse enää ylöspäin. Kehitysmaissa paino nousee sitä mukaa, kun ruokavalio ja elintavat länsimaistuvat. Kuva: Pexels.com

Ihmisten paino nousee etenkin kehittyvissä maissa niin, että pian ylipainoisia on enemmän kuin alipainoisia

Teksti: Jaakko Kinnunen

Ihmiskunnan ylipaino lisääntyy huomattavaa tahtia, kertoo arvostetussa Lancet-tiedelehdessä julkaistu tutkimus. Tutkimuksessa kerättiin tietoja yli 130 miljoonalta ihmiseltä, joista nuorimmat olivat viisivuotiaita.

Kyseessä on maailman kaikkien aikojen suurin epidemiologinen tutkimus. Tutkimusajanjakso käsitti vuodet 1975–2016. Tampereen yliopistosta tutkimuksessa oli mukana professori Terho Lehtimäki.

– Ravitsemus on muuttunut tutkimusjakson aikana. Länsimaista tuleva roskaruoka on nykyisin levinnyt myös matalamman tulotason maihin, mikä on saanut ihmisten painon nousuun, Lehtimäki kertoo.

Tutkimus päätyy kahteen keskeiseen havaintoon, jotka koskevat 5–19-vuotiaita lapsia ja nuoria. Ensimmäinen havainto on, että ylipainon määrä on kymmenkertaistunut seurantajakson aikana. Toiseksi tutkimus osoittaa, että ylipaino ohittaa alipainon maailmanlaajuisena ongelmana lähivuosina.

– Jos nykyiset trendit jatkuvat näin, puntit ovat tasan vuonna 2022. Silloin maailmassa on yhtä paljon yli- ja alipainoisia lapsia ja nuoria, Lehtimäki sanoo.

 

 

Vuonna 2016 ylipainoisia 5–19-vuotiaita tyttöjä oli 50 miljoonaa ja poikia 74 miljoonaa. Toisaalta lievästi tai merkittävästi alipainoisia tyttöjä on 75 miljoonaa ja poikia 117 miljoonaa.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että vaikka alipainoisia lapsia ja nuoria on vielä nykyisin enemmän kuin ylipainoisia, muutos voi tapahtua hyvinkin nopeasti, mikä on syytä ottaa huomioon yhteiskunnallisissa päätöksissä.

Matalimmat painoindeksit löytyvät edelleen Itä-Afrikasta ja Etelä-Aasian alueilta. Esimerkiksi Intiassa vuonna 2016 lievää ja vakavaa alipainoa esiintyy 22,7 prosentilla tytöistä ja 30,7 prosentilla pojista.

Painoindeksi ei ole oikea väline lasten ja nuorten yli- tai alipainon mittaamiseen, koska lasten kasvu on vielä kesken. Siksi nuoria 5–19-vuotiaita ja aikuisia tutkittaessa käytettiin väestön mediaanipainon keskihajontapoikkeamaan perustuvaa arviointia. Tutkimuksessa käytettiin ainoastaan mitattuja pituus- ja painoarvoja, sillä itseilmoitetut luvut eivät useinkaan ole luotettavia.

Köyhissä maissa paino
nousee nopeammin

Maailman maat voidaan tutkimuksen mukaan jakaa kahteen joukkoon: Korkean tulotason maissa, kuten Suomessa ja läntisessä Euroopassa, painonnousu on tasaantunut. Matalan tulotason maissa paino puolestaan nousee.

– Länsimaiden tilannetta selittää osaltaan se, että meidän painomme on jo korkealla. Nykytilanteesta on vaikea mennä enää ylöspäin. Länsimaiden joukossa yhdysvaltalaiset ovat aivan omassa kategoriassaan lihavuuden suhteen, Lehtimäki sanoo.

 

Erityisen korkeita lihavuuslukuja löytyy myös Polynesian ja Mikronesian alueilta. Nousun syynä ovat luultavasti ruokavalion ja elintapojen muutos sekä geneettiset tekijät.

– Tyynenmeren pienillä saarivaltioilla jopa yli 40 prosenttia väestöstä kuuluu sairaalloisen obesiteetin ryhmään, Lehtimäki kertoo.

Ihminen on lievästi ylipainoinen, kun painoindeksi on 25–30. Jos indeksi on yli 30, puhutaan obesiteetista, eli merkittävästä ylipainosta.

Läski lisää
sairastavuutta

Lihavuuden lisääntymisen suurin syy on Lehtimäen mukaan ravitsemuksen muutos. Runsaasti kaloreja sisältävät ruuat ovat nykyisin myös köyhien maiden asukkaiden saatavilla.

– Epäterveelliset elintavat johtavat vuosia myöhemmin moniin terveysongelmiin ja sairauksiin, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki muistuttaa, että ongelma ei ole niinkään itse läski, vaan siitä seuraavat sairaudet.

– Kokonaisuuskuolleisuus on väestötasolla suurempi, kun painoa on enemmän. Monet kardiometaboliset sairaudet, kuten sepelvaltimotauti, korkea verenpaine ja korkea kolesteroli, lisääntyvät merkittävästi ylipainon myötä. Samoin myös metabolinen oireyhtymä, joka johtaa usein kakkostyypin diabetekseen, Lehtimäki kertoo.

 

Myös syöpien määrä nousee ylipainon myötä. Naisilla yleisin syövän muoto on rintasyöpä. Rintasyövän sairastavuus nousee samalla kun yhteiskunnan paino nousee.

Lehtimäki myös kumoaa käsityksen niin kutsutusta terveellisestä läskistä. Tällä tarkoitetaan joskus ihmistä, jolla on ylipainoa, mutta joka samalla olisi metabolisesti täysin normaali.

– Tätä terveellistä obesiteettia ei tutkimuksissa tahdo löytyä. Kun ylipainoista ihmistä verrataan normaalipainoiseen, tiedeyhteisö etsii aktiivisesti tätä ilmiötä. Toistaiseksi tästä ei ole tieteellistä varmuutta, Lehtimäki sanoo.

Ylipainon välttämiseen ei ole olemassa oikoteitä. Lehtimäki muistuttaa liikunnan merkityksestä.

– Liikunta kiihdyttää aineenvaihduntaa. Jos henkilö jättää liikunnan kokonaan pois arjestaan, ei mene kauankaan, kun vaaka näyttää viisi kiloa enemmän, Lehtimäki kertoo.

Linkki julkaisuun

 

Terho Lehtimäki/ Kuva: Teemu Launis
Professori Terho Lehtimäki muistuttaa, että ongelma ei ole itse läski vaan siitä seuraavat sairaudet. Tieteellistä näyttöä ei ole siitä, että terveellistä ylipainoa olisi olemassa. Kuva: Teemu Launis