Kuntarahoituksen kannustuspalkinto hallintotieteen opiskelijaryhmälle

Julkaistu 25.1.2018 - 16:50

Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijaryhmä sai Kuntarahoitus Oy:n kannustusstipendin tutkimuspraktikum-työstään, jonka aiheena oli elinkaarimallin käyttö koulurakentamiseen Hollolassa.

Stipendi luovutettiin Tampereella julkisen rahoituksen teemaseminaarissa ryhmälle, johon kuuluvat hallintotieteen tutkinto-ohjelman kandidaattiopiskelijat Tuomas Aejmelaeus, Ossi Kekki, Markus Jaakkola ja Jouka Vilkman. Stipendin suuruus on 400 euroa.

Työssä tarkasteltiin elinkaarimallia, jonka suosio on kasvanut monissa julkisissa organisaatioissa. Elinkaarimallissa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan.

Erityisesti koulurakennuksien rakentamista suunnitellaan elinkaarimallilla, sillä sen uskotaan tarjoavan monia hyötyjä verrattuna perinteiseen rakentamiseen julkisella sektorilla. Julkisten rakennusten ja kiinteistöjen heikko kunto on puhuttanut kaikkialla Suomessa erityisesti koulukiinteistöissä, joissa on havaittu sisäilmaongelmia.

Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää, millä tavalla elinkaarimallilla rakennetut kiinteistöt vaikuttavat kuntien toimitilajohtamiseen. Tapausesimerkkinä käytettiin Heinsuon koulua Hollolassa, jossa on kärsitty sisäilmaongelmista ja huonoista koulurakennuksista monien muiden kuntien tavoin. Elinkaarimallista haettiin ratkaisua näihin ongelmiin.

Kunnan mukaan rakennusprosessi sujui hyvin ja myös käyttäjiä osallistutettiin tähän monella eri tavalla. Heinsuon koulu on rakennettu uuden opetussuunnitelman mukaisesti, ja oppimistilat ovat avoimia ja monikäyttöisiä. Tilaratkaisuihin on oltu hyvin tyytyväisiä.

Rakennuttajan kanssa tehty 20 vuoden sopimus on kunnalle melko riskitön vaihtoehto, koska vastuut kiinteistön kunnosta ovat vahvasti rakennuttajalla tuona aikana. Elinkaarimallilla rakennettujen koulurakennusten operatiivisen toimitilajohtamisen voidaan nähdä kuitenkin siirtyneen kunnalta rakennuttajalle.

Kunnan tilakeskuksella on koordinointirooli rakennuttajan, koulujen ja hankkeen rahoittajan välillä. Hollolassa oman tilakeskuksen organisaatio on pienentynyt ja tulee luultavasti jatkossakin pienentymään, jos elinkaarimallilla rakentaminen yleistyy entisestään.

Elinkaarimallin yhtenä riskinä nähdään suurten rakennusyhtiöiden määrän vähäisyys tulevaisuudessa. Se saattaa vaikuttaa elinkaarimallin kilpailutuksiin negatiivisella tavalla kuntien kannalta. Rakennuttajien yhdistymiset saattavat kasvattaa entisestään rakennuttajien asemaa elinkaarihankkeiden johtavana toimijana. Tällöin riskinä on myös se, että rakennusliikkeet saattavat ohjailla jo liikaa elinympäristöä.