Kunnallisala jakoi apurahoja

Julkaistu 21.6.2018 - 11:35

Kaksi Tampereen yliopiston tutkijaa sai matka-apurahan ja kaksi opiskelijaa gradu-apurahan Kunnallisalan kehittämissäätiön tämän vuoden ensimmäisessä haussa.

Säätiö myönsi rahoituksen neljälle hankkeelle ja 16 tutkijalle. Valinta tehtiin 179 hakemuksen joukosta.

Tampereen yliopistosta tutkijoista tuhannen euron matka-apurahan saivat johtamiskorkeakoulun tutkijat Lotta-Maria Sinervo ja Petra Haapala. Molemmat osallistuvat syksyllä julkisen hallinnon konferenssiin Sveitsin Lausannessa.

Puheviestinnän opiskelija Elina Jussila ja yhteiskuntatutkimuksen opiskelija Eeva Heikkilä saivat 1500 euron apurahat pro gradu -tutkielmaa varten. Jussilan aiheena on ”Digitaalinen vuorovaikutus kaupunkilaisten sitouttamisessa ja osallistamisessa”. Heikkilä tekee gradua aiheesta ”Valinnanvapaus sosiaalipoliittisena ideana – valinnanvapauden muoto sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa kokeilun perusteella”.

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituspäätökset