Koneen Säätiöltä 1,7 miljoonaa Tampereen yliopiston tutkimukseen

Julkaistu 8.12.2017 - 13:09

Tampereen yliopiston tutkijat ja tutkimusryhmät saivat 1 741 000 euroa apurahoja Koneen Säätiöltä. Suurimman yksittäisen apurahan, 308 000 euroa, sai tutkijatohtori Eeva Puumalan johtama työryhmä naapuridialogien todellisuutta kartoittavaan tutkimukseen.

Vuoden 2017 haussa Koneen Säätiö tukee tieteen ja taiteen rohkeita avauksia yhteensä 29 miljoonalla eurolla. Kaikkiaan rahoitusta sai 374 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää, joista Tampereen yliopiston osuus on 20.

YTT Eeva Puumalan johtama tutkimushanke sai rahoituksen Naapuridialogit-teemahausta, jonka tutkimukset edistävät ihmisten välistä dialogia ja vuorovaikutusta. Naapurijurtta-tutkimuksessa Puumalan tieteellis-taiteellinen työryhmä tarkastelee naapuridialogien todellisuutta monikielisessä ja -kulttuurisessa Hervannan lähiössä. 

Yliopistonlehtori Markku Sippola johtaa Tampereen yliopistossa 248 000 euron rahoituksen saanutta hanketta, jossa tutkitaan Suomessa asuvien virolaisten ja venäläisten sosiaalisessa mediassa käymiä keskusteluita. Hanke ottaa kantaa maahanmuutosta käytävään keskusteluun ja siinä näkyvään polarisaatioon maahanmuuton perusteissa.

Ympäristöpolitiikan tutkija Nina Nygren sai työryhmineen 130 000 euroa ekologisten kompensaatioiden peliin. Tutkimuksessa kehitetään kompensaatiokäytäntöjä pelillistämisen avulla. Nygrenin saama rahoitus myönnettiin teemahaussa, jonka hankkeiden halutaan saavan aikaan keskustelua ekologisten haittojen hyvittämisestä luonnolle ja sen reunaehdoista.

Tampereen yliopistosta rahoitusta saivat:

Professori Anssi Auvinen ja työryhmä 90.000 €
Matkapuhelimen käyttö ja terveys

Postdoctoral Researcher Leonardo da Costa Custódio ja työryhmä
Naapuridialogit-teemausta 224.000 €
Anti-Racism Media Activist Alliance (ARMA): Research and Activism Collaboration for Creative Uses of Digital Media, Pedagogy and Arts against Racism in Finland

Doctoral Researcher Michael Herman 14.400 €
One size fits none: Economic governance reform in the aftermath of the euro crisis

FT Marja-Leena Hänninen 43.500 €
Itämaiset kultit antiikin Ostian kaupunkiyhteisössä ja -ympäristössä.

FT, dosentti Teemu Ikonen ja työryhmä 16.000 €
Menetelmällisen kirjallisuuden antologian kirjoittaminen, graafinen suunnittelu ja ohjelmointi

Professori Pekka Isotalus ja työryhmä
Naapuridialogit-teemahausta 153.500 €
Käy pöytääni, vieras! Päivälliset naapuridialogia edistämässä

Tohtorikoulutettava Julia Katila 15.200 €
Lasten haptiset sosiaaliset toiminnot monikulttuurisessa äiti-lapsi -ryhmässä (The social actions of haptic body practices: Interaction Study of a multicultural group of mothers and their children)

FT Antti Malinen ja työryhmä 29.000 €
Tietokirja: Ystävien kesken. Lasten välinen ystävyys 1900-luvun Suomessa

FM, tohtorikoulutettava Hanna Mattila 16.800 €
”Lean cuojanas, maid eallin cuojaha / Olen soitin, jota elämä soittaa” – Runoilija ja luonto Nils-Aslak Valkeapään runoudessa

FM Henrik Mattjus 28.800 €
Modernin pienviljelijäkodin rakennussuunnittelu ja asumisen kokemus Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla.

HT Nina Nygren ja työryhmä
Ekologiset kompensaatiot-teemahausta 130.000 €
”Kompensaatiopeli” — pelillistäminen ja spekulatiivinen poliittinen fiktio luontoarvojen kompensoinnin yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimuksen välineenä

FT Hannu Poutiainen 2.500 €
The Anamagical. A Metamorphic History of Magic and Literature.

YTT Eeva Puumala ja työryhmä
Naapuridialogit-teemahausta 308.000 €
Naapurijurtta: Tutkimus sosiaalisista suhteista ja naapuruuden arkisista kudelmista

Tampereen yliopisto
Naapuridialogit-teemahausta 248.000 €
Dialogisuutta rakentamassa - tutkimus- ja kehittämishanke Suomen maahanmuuttajaryhmien keskinäisistä suhteista

FT Anne Tarvainen 103.800 €
Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa

KT, FM Tuukka Tomperi 130.000 €
DemoKrit: deliberatiivis-demokraattisen keskustelun ja kriittis-reflektiivisen ajattelun mallintaminen lasten ja nuorten filosofoinnissa

YTM Salla Tuomivaara 14.700 €
Eronteon jäljet

FM Lauri Uusitalo 28.800 €
Neuvottelu siirtomaavallasta: Alkuperäisväestöjen ja espanjalaisten välinen vuorovaikutus sekä siirtomaayhteiskuntien synty Popayánissa n. 1540–1610

FT Ella Viitaniemi 72.000 €
The making of rural citizens. Kansalaisuus ja julkinen tila Länsi-Suomen maaseutuyhteisöissä 1700-luvulla

Professori Sirpa Virta ja työryhmä
Naapuruus-teemahausta 72.000 €
Rawlsilainen simulaatiomalli arkiturvallisuuden edistämiseksi monikulttuurisissa naapurustoissa
 

Syyskuussa järjestettyyn hakuun jätettiin yhteensä 6385 hakemusta.

Koneen Säätiön myöntämät apurahat
Rahoitusta saaneet yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan
Koneen säätiön tiedote