Keliakiatutkijat Tampereella: Diagnostiikka muuttuu

Julkaistu 11.9.2018 - 12:33

Tampere Celiac Disease Symposium 2018, Serology and Biomarkers, 13.9. - 15.9.
Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa, Arvo Ylpön katu 34

Keliakian diagnostiikassa ja seurannassa ollaan siirtymässä elimistön sisälle ulottuvista, invasiivisista tutkimuksista veren seerumin vasta-aineita mittaaviin testeihin ja merkkiaineita hyödyntäviin menetelmiin. Serologisten testien ja biomarkkereiden tarkkuus on näin ollen keskeistä.

Keliakian serologia ja biomarkkerit ovatkin teemana Tampereen keliakiasymposiumissa, joka alkaa torstaina 13.9. Symposiumiin osallistuu noin 150 tutkijaa 23 maasta.

- Keliakiataudilla on ylämahasuolikanavan tähystykseen ja ohutsuolen näytepalaan liittyvät diagnostiset kriteerit.  Yhä selvemmin on käynyt ilmi, että ravinnon gluteeni aiheuttaa tautia jo ennen kuin diagnostiset kriteerit täyttyvät, kertoo emeritusprofessori ja arvostettu keliakiatutkija Markku Mäki Tampereen yliopistosta.

- Ohutsuolinäytepalan tulkintavaikeudet ovat myös ilmeisiä. Symposiumissa keskustellaan näistä kriteereistä. Verestä mitattavat merkkiaineet, kuten gluteenin aiheuttamat vasta-aineet omaa kudosta kohtaan ovat nousemassa merkittäväksi taudin määritysmenetelmäksi.  Virallisesti tautikriteereitä ei ole vielä muutettu, mutta tarve on ilmeinen, Mäki toteaa.

Serologiaan perustuva diagnostiikka on tulevaisuutta, onkin otsikkona Tampereen yliopiston professori Katri Kaukisen puheenvuorossa.

- Tutkimukset osoittavat, että tautispesifiset vasta-aineet löytävät erittäin luotettavasti keliaakikot, Kaukinen kertoo.

- Tamperelaiset tutkijat ovat olleet vuosia etulinjassa tutkimassa tätä. Tutkimustulosten perusteella eurooppalaiset lasten gastroenterologit ovat jo ehdottaneet, että tietyissä tilanteissa keliakia voitaisiin diagnosoida vasta-aineiden perusteella ilman invasiivista gastroskopiaa ja suolen limakalvon koepalan ottoa. Nykyisen tiedon valossa keliakian diagnostisia kriteerejä tulee meilläkin tietysti arvioida. Suomessa keliakian käypähoito-suositusta päivitetään, Kaukinen toteaa.

Symposiumin aluksi perjantaina 14.9. jaetaan Tampereen yliopiston kolmas Maki Celiac Disease Tampere Prize -palkinto. Palkinto on suuruudeltaan 15 000 euroa ja sen luovuttaa vararehtori Seppo Parkkila.

Tampereen yliopisto perusti Maki Celiac Disease Tampere Prize -palkinnon kansainvälisesti arvostetun keliakiatutkijan, professori Markku Mäen kunniaksi. Mäki on tutkinut gluteeniin liittyviä sairauksia, niiden hoitoa, epidemiologiaa, genetiikkaa ja sekä lasten että aikuisten tautimekanismeja. Hänen työnsä perusteella on syntynyt käsitys keliakian mekanismeista ja otettu maailmanlaajuisesti käyttöön uusia kliinisiä menetelmiä. Mäki teki pioneerityötä hyödyntäessään vasta-aineita keliakian tunnistamisessa. Hän esitti ensimmäisenä myös käsityksen keliakian autoimmunologisesta mekanismista.

Tampere Celiac Disease Symposium 2018: Serology and Biomarkers
https://events.uta.fi/tcds2018/

Lisätietoja:
Symposiumin presidentti, professori emeritus Markku Mäki, markku.maki@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 11.9.2018