Kollaboratiivinen suunnistus virtuaaliympäristöissä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

väittelijä Pekka Kallioniemi

FM Pekka Kallioniemen väitöstilaisuus

Collaborative Wayfinding in Virtual Environments (Kollaboratiivinen suunnistus virtuaaliympäristöissä)

Väitöskirja kuuluu vuorovaikutteisen teknologian alaan.

Vastaväittäjänä on vanhempi tutkija Daphne Economou (Westminsterin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Markku Turunen.

Väitöstilaisuuden lektion kieli on suomi. Tilaisuus on muuten englanninkielinen.

 

Kollaboratiivinen suunnistus virtuaaliympäristöissä

Virtuaalitodellisuus ja -ympäristöt ovat tehneet viime vuosina uutta tulemista. Teknologian kehityksen myötä tietokoneista ja älypuhelimista on tullut entistä pienempiä ja tehokkaampia mikä on mahdollistanut myös virtuaalitodellisuuslaitteiden, ja sitä myötä myös niissä esitettävien virtuaaliympäristöjen, kehityksen. Yksi virtuaaliympäristöjen keskeisimpiä ominaisuuksia on niissä liikkuminen. Työni tarkastelee niin sanottua
kollaboratiivista suunnistusta, eli prosessia jossa kaksi tai useampi ihminen yrittää selvittää tiensä lähtöpisteestä lopulliseen kohteeseen.

Mitkä tekijät vaikuttavat virtuaaliympäristöissä suunnistukseen? Onko naisten ja miesten suunnistuksen välillä eroja? Vaikuttaako pelikokemus tehtävän suoritukseen? Väitöskirjani vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin kollaboratiivisen, virtuaalisen suunnistuksen saralla. Tieteellisten tutkimustulosten lisäksi väitöskirja esittelee myös kolme erilaista virtuaaliympäristöä. Näissä sovelluksissa käyttäjät ratkaisevat kollaboratiivisia suunnistustehtäviä keskenään kommunikoiden, samalla virtuaalisesti seikkaillen suurkaupunkien kuten Delhin, Berliinin, San Franciscon, sekä tietysti Tampereen kaduilla.
 
                                          ******

Pekka Kallioniemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Dissertations in Interactive Technology, numero 28. Viestintätieteiden tiedekunta, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1889 Tampere University Press 2018.